Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för informatik och media undervisar och forskar vi inom människa-datorinteraktion, informationssystem och medie- och kommunikationsvetenskap. Här samlas kompetens, nätverk och forskare från olika men tangerande områden för att uppnå synergieffekter samtidigt som olikheterna genererar en kreativ och spännande forskarmiljö.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår bl.a. undervisning, seminarier, laborationer, och administration inom ämnena människa-datorinteraktion och informationssystem. Inriktning på anställningen avser användarcentrerad design och systemutveckling, och innefattar kurser i användbarhet och design, systemutveckling och programmering, men även undervisning och handledning utanför dessa områden kan komma att ingå. Utöver undervisning och administration kan begränsade och anvisade uppgifter relaterade till pågående forskning inom ämnet tillkomma. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Villkor: Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Stor vikt ska läggas på erfarenhet att självständigt genomföra undervisning. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Särskild vikt kommer att fästas vid erfarenhet av designarbete, designhandledning och programmeringskunskaper. Erfarenhet av undervisning i vetenskapliga metoder för användarcentrerad design och utvärdering är meriterande, liksom programmeringskunskaper.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig skicklighet: Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, självständighet och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  •  Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  •  Curriculum Vitae
  •  Redovisning av pedagogiska meriter
  •  Redovisning av övriga meriter
  •  Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
  •  En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
  •  Lista med referenspersoner

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-07-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten vid Institutionen för informatik och media, FD Jenny Eriksson Lundström, 018-471 51 63, jenny.eriksson@im.uu.se och biträdande prefekt, ED Tomas Eklund 018-471 28 76, tomas.eklund@im.uu.se.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 2021-06-17, märkt UFV-PA 2021/2289.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:

Mål och regler för Uppsala universitet

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-07-01 eller efter överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2021/2289
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-06-17

Tillbaka till lediga jobb