Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper bedriver en bred forskning och utbildning inom spännande områden som omfattar bland annat globala klimat- och naturresursfrågor, samt frågor om jordens inre och naturkatastrofer. Vi befinner oss i en spännande, expansiv, internationell miljö. Idag är vi cirka 250 anställda från mer än 30 länder. För mer information se www.geo.uu.se.

Inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) pågår, bland annat, utvärdering av ekosystemtjänster från kustområden och deras förvaltning, studier av fritidsfiskares attityder gentemot olika förvaltningsåtgärder inom fritidsfisket och övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt omfattar riskbedömning och sanering av förorenade sediment längs de svenska kusterna. I NRHU ingår nätverket ”The Baltic University Program (BUP)”, samverkansprojektet ”Blått Centrum Gotland” och Zennströms gästprofessur i ”Climate Change Leadership”. NRHU är delvis ansvarig för kandidatutbildningar i miljövetenskap och masterutbildningar i hållbar utveckling. För mer information se NRHU och Baltic University Programme.

Forskningsprojektet ”Stadens blåa allmänningar. En studie av gatufiske för planering av den hållbara och rättvisa staden.” har syftet att studera hållbar och rättvis användning av blåa urbana områden genom en fallstudie av fritidsfiske i Stockholms stad. Värdet och funktionen av naturen för hållbara städer har nyligen upptäckts och lett till en ökad stadsplanering för bildande och öppnande av gröna urbana områden. Blåa urbana områden är dock mindre uppmärksammade. Det är därför mycket som är okänt, inte bara när det kommer till den akvatiska miljön, men också hur stadsbor använder och interagerar med dessa områden. Forskningen kommer att undersöka frågor kring ekologisk status av blåa urbana områden, tillgång, användning, och fördelning av fördelar mellan stadsbor med olika kulturella och ekonomiska bakgrunder. För detta ändamål kommer forskningen att interagera vetenskapliga metoder från ekologi och samhällsvetenskap samt involvera ett tvärvetenskapligt team av högutbildade forskare. Forskningsresultaten kommer att ge kunskap om stadsplanering som bidrar till en hållbar och rättvis användning av blåa urbana områden som gemensam egendom.

Arbetsuppgifter: De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att vara behjälplig med enklare forskningsuppgifter såsom transkribering, projektkommunikation, projektadministration, enklare sammanställningar, korrekturläsning, bokningar och fältarbete.

Kvalifikationskrav: Masterexamen i miljövetenskap samt erfarenheter av forskningsprojektens fokusområden och erfarenhet av kvalitativ forskning. Stor vikt kommer att fästas vid dels vetenskaplig skicklighet i relation till arbetsuppgifterna, dels personliga egenskaper som till exempel din samarbetsförmåga, att du är flexibel, självgående och ordningsam. Vi vill att du ska bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter relaterade till undervisning såsom att hantera universitetets programvaror och vana vid att hålla kontakt med studenter.

Ansökan ska innehålla ett brev där du beskriver dig själv och dina forskningsintressen, meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, kopia av M.Sc. avhandlingen, publikationer och övriga dokument (t.ex. rekommendationsbrev eller förteckning över referenspersoner).

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-07-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-06-30.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Wynand Boonstra, tel 0730597749, e-post wijnand.boonstra@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 juni 2021, UFV-PA 2021/2288.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2288
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-06-16

Tillbaka till lediga jobb