Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet (Uppsala, Sverige) bedriver forskning inom områdena kärnreaktioner, kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll, neutrondiagnostik för fusionsreaktorer och interaktioner mellan höghastighetsjoner och olika material. Avdelningen erbjuder utbildning och expertis inom kärnmätningstekniker och instrumentering samt numerisk modellering och datorsimulering av kärnkraftsinteraktioner.

Forskningsgruppen för kärnreaktioner fokuserar på studier av fissionsprocessen och lättjonproduktion. Drivkraften är applikationernas behov av kärndata av hög kvalitet. Därför utvecklar vi också metoder för kärndataevaluering och osäkerhetskvantifiering. Den experimentella forskningen bedrivs i samarbete med våra partners vid världsledande europeiska forskningsanläggningar. Mer information om vår forskning i Uppsala: https://www.physics.uu.se/forskning/tillampad-karnfysik/forskargrupper/karndata/.

GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, Caen, Frankrike) drivs gemensamt av National Institute of Nuclear and Particle Physics (IN2P3) som tillhör National Center for Scientific Research (CNRS) och Direction de la Recherche Fondamentale (DRF) av Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA). GANIL har 245 heltidsanställda. Cirka 700 forskare från 30 olika länder besöker GANIL varje år för att utföra experiment. GANIL bedriver vetenskaplig forskning av hög kvalitet och deltar aktivt i utbildning och undervisning av studenter, doktorander, och postdoktorer (cirka 100 varje år) i en internationell miljö.

Avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet söker, tillsammans med Normandie Université (Frankrike) och GANIL, en doktorand i experimentell kärnfysik med fokus på studier av neutroninducerade reaktioner vid NFS-anläggningen (Neutrons For Science) vid GANIL i Caen, Frankrike.

Projektbeskrivning: Forskningsprojektet mål är att utföra experimentella studier av olika kärnreaktioner inducerade av neutroner, främst produktion av lätta joner och kärnklyvning. Experimenten syftar till att förbättra vår teoretiska förståelse av olika kärnreaktionsmekanismer, att tillhandahålla kärndata av hög kvalitet för att förbättra kunskapsbasen för reaktionstvärsnitt och att öka noggrannheten hos referenstvärsnitt.

Den nyligen färdigställda NFS-anläggningen vid GANIL (Caen, Frankrike) är värd för experimentuppsättningen Medley, utvecklad vid Uppsala universitet, som kommer att användas för att utföra de planerade mätningarna. Ytterligare uppgraderingar av uppsättningen, för att förbättra prestanda ytterligare, pågår och dess implementering kommer också att vara en del av doktorandprojektet.

Under detta forskningsprojekt får du djup kunskap om kärnreaktioner och instrumentering som används i kärnfysikforskning. Du kommer att bli specialiserad inom kärnreaktionsdynamik, joniserande strålning och strålningsmätningar.

Din huvuduppgift kommer att vara att genomföra tvärsnittsmätningar för kärnklyvning och lättjonproduktion framkallade av neutroner i energiområdet 1-40 MeV, att samla in och analysera data och att jämföra resultaten med befintliga data och förutsägelser av olika teoretiska modellkoder för kärnreaktioner.

Som doktorand i detta projekt kommer du att arbeta i en multikulturell miljö och du kommer att ha en aktiv roll i gruppaktiviteter som seminarier, workshops och kurser. Samtidigt förväntas du arbeta självständigt och ta personligt ansvar för projektets utveckling.

Eftersom detta doktorandprojekt kommer att leda till en dubbelexamen från Uppsala universitet (Sverige) och Normandie universitet (Frankrike) kommer du att tillbringa två år i Caen och två år i Uppsala.

Krav:

 • En masterexamen eller motsvarande inom ett fält som är relevant för forskningsprojektet, t.ex. (men inte begränsat till) fysik, teknisk fysik. Du kan dock söka tjänsten redan innan du har tagit examen.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Kvalifikationer och önskvärda erfarenheter:

 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i fysikorienterad forskningsmiljö och praktisk erfarenhet av att arbeta i laboratorium med kärn- och/eller partikelfysik, liksom med tillhörande datainsamlingssystem.
 • Eftersom arbetet involverar ganska komplex dataanalys önskar vi beprövad programmeringskunskap. Tidigare kunskaper i ROOT och i simuleringsmiljöer (som GEANT4, MCNP, FLUKA ...) är ett plus. Vänligen tillhandahålla dokumentation om omfattning och typ av erfarenhet.
 • Forskningsprojektet är i huvudsak experimentellt. Erfarenhet av och intresse för teoretisk kärnfysik är dock ett plus.

Ansökan bör inkludera följande dokument:  

 • Curriculum Vitae (maximal 2 sidor) (obligatoriskt).
 • Ett personligt brev (max 1 sida) där du förklarar dina anledningar till att söka doktorandtjänsten. (obligatoriskt).
 • En kopia av examensarbetet eller ett utkast och en detaljerad tidsplan för det resterande arbetet om det inte är färdigt. (obligatoriskt).
 • En kopia av examensbevis med en sammanställning av betyg(i förekommande fall).
 • Maximalt tre referenser och rekommendationsbrev. Minst ett av dessa måste vara skrivet av din handledare på examensarbetet (obligatoriskt); Ytterligare brev kan bifogas från, till exempel, biträdande handledare eller från lärare på universitetskurser på avancerad nivå.
 • Publikationslista (i förekommande fall).
 • All annan dokumentation som du önskar att vi ska beakta.

Anställningsförhållanden: Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad anställning på 4 år, delat mellan Uppsala universitet (Sverige) och Normandie universitet (Frankrike). Anställningen är fullfinansierad och lönen är i enlighet med lokala riktlinjer vid båda universiteten. Kandidaten kommer i första hand att ägna tiden åt sina egna forskningsstudier. Förlängning med flera månader i Uppsala är möjlig genom att inkludera avdelningsuppgifter på högst 20%, vanligtvis undervisning.

Information om doktorandutbildning, regler om inskrivning som doktorandstudent enligt högskoleförordningen, samt regler och riktlinjer för doktorandstudier vid Uppsala Universitet kan hittas här: https://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Diego Tarrío, Ph.D.; email: diego.tarrio@physics.uu.se; phone: +46 70-167 90 79, Xavier Ledoux, Ph.D.; email: xavier.ledoux@ganil.fr.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juli 2021, UFV-PA 2021/2204.

Överväger du att flytta till Uppsala för att arbeta vid Uppsala universitet? I så fall hittar du mycket information om att arbeta och bo i Uppsala på www.uu.se/joinus.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20211001
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2204
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-07-30

Tillbaka till lediga jobb