Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning inom området läkemedelsutveckling vilket inbegriper organisk kemi, läkemedelskemi, läkemedelsdesign, fysikalisk och analytisk farmaceutisk kemi. Institutionen ansvarar för undervisning i läkemedelsrelaterade ämnen på flera program, exempelvis inom apotekarprogrammet och receptarieprogrammet. Institutionen har ca 85 medarbetare och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära varandra i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se.

Projektbeskrivning/arbetsbeskrivning: En fungerande metod att bota infektioner är att blockera viktiga enzym i mikrober. Trots befintliga effektiva antimikrobiella läkemedel finns stora problem med bakterier, virus och parasiter som utvecklat resistens mot dessa läkemedel samt nya varianter med potential att orsaka framtida pandemier. I detta projekt kommer datorbaserade metoder inom läkemedelsdesign utvecklas och användas för att upptäcka och utforma antimikrobiella molekyler. Fokus i projektet är inom virtuell screening, design av kemiska bibliotek samt design och optimering av enzyminhibitorer. Projektet är tvärvetenskapligt i samarbete med preparativa läkemedelskemister.

Kvalifikationskrav:  Sökande behöver vara starkt motiverad för forskningsprojektet och både kunna arbeta självständigt och ha bra samarbetsförmåga. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntlig och skriftlig, krävs för författande av vetenskapliga publikationer och samverkan inom forskargruppen. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och en sammanvägd bedömning kommer att göras för att anställa den person som anses bäst lämpad att klara forskarutbildningen och bidra till en positiv utveckling av forskningsprogrammet.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet i datorbaserad läkemedelsdesign såsom virtuell screening, dockning, kvantkemi och farmakoformodellering är meriterande. Även erfarenhet och expertis inom skriptprogrammering är meriterade då detta är ett viktigt verktyg i forskningsämnet.

Behörighet: Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har en examen på avancerad nivå, eller godkända kurser om minst 240 högskolepoäng – varav minst 60 poäng på avancerad nivå – eller motsvarande kunskaper skaffade på annat sätt, antingen i Sverige eller utomlands. Till forskarutbildningsämnena inom medicinska och farmaceutiska fakulteterna krävs Engelska 6, eller motsvarande, och utbildning inom ett område som är relevant för ämnet.

Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. Därutöver tillkommer 20 % institutionstjänstgöring (undervisning och övriga administrativa uppgifter), vilket ger en sammanlagd utbildningstid på 5 år. Information om utbildningen på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i samt i universitetets mål och regler. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering.

Ansökan:  Ansökan ska vara skriven på engelska och inkludera följande:

  • Personligt brev med en kort beskrivning av dig och varför du är intresserad av tjänsten, och ska även innehålla en kort summering av dina tidigare erfarenheter och expertis inom forskningsområdet och samarbete (max 2 sidor)
  • CV, inkluderande kontaktinformation, språkliga kunskaper, utbildning och arbetslivserfarenhet
  • Examensuppsats
  • Vidimerade kopior av dokumenterade avklarade studier
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: Universitetslektor Christian Sköld, e-post: christian.skold@ilk.uu.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Anders Karlén, anders.karlen@ilk.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2021, UFV-PA 2021/2212.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2212
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-06-11

Tillbaka till lediga jobb