Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning inom området läkemedelsutveckling vilket inbegriper organisk kemi, läkemedelskemi, läkemedelsdesign, fysikalisk och analytisk farmaceutisk kemi. Institutionen ansvarar för undervisning i läkemedelsrelaterade ämnen på flera program, exempelvis inom apotekarprogrammet och receptarieprogrammet. Institutionen har ca 85 medarbetare och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära varandra i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se.

Denna position finansieras delvis av Uppsala Antibiotic Center (UAC) och den rekryterade doktoranden kommer att ingå i UAC:s forskarskola. UAC är ett centrum för forskning, utbildning, innovation och medvetenhet som grundades 2015 för att samla, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens från alla tre ämnesområden vid Uppsala universitet: Medicin och Farmaci, Teknik och Naturvetenskap samt Humaniora och Samhällsvetenskap. Doktorandplatserna och forskarskolan är centrala delar av UAC med målet att utbilda en ny generation forskare med bred kunskap och en vilja att bidra till att bekämpa problemet med antibiotikaresistens. För mer information om UAC: www.uac.uu.se.

Projektbeskrivning: Antibiotika utgör ett av de mest fundamentala grundstenarna inom den moderna läkemedelsvetenskapen. För att säkerställa effektiv behandling av infektionssjukdomar även i framtiden, så är det viktigt att nya antibiotika som är verksamma mot nya resistenta bakteriestammar kontinuerligt tas fram. Syftet med detta projekt är att identifiera nya småmolekylära bindare till antibakteriella mål med hjälp av den DNA-kodade föreningsbiblioteksteknologin, vilken för närvarande utgör en av de mest kraftfulla screeningmetoderna. Som doktorand i detta projekt, så kommer du att arbeta med både syntes och användandet av DNA-kodade föreningsbibliotek. Därför söker vi nu efter en kandidat som har ett genuint intresse för parallellsyntes och småmolekyl-screening.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha apotekarexamen, civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kemikunskaper. Tidigare erfarenheter inom framförallt organisk kemi, med intresse att applicera dessa färdigheter på biologiska frågeställningar är meriterande. Kandidater med tidigare praktisk erfarenhet av organisk syntes, parallellsyntes eller biblioteksdesign kommer att prioriteras, då detta projekt kommer involvera syntes av multifunktionella organiska byggblock samt deras vidare expansion och diversifiering på DNA.

Som doktorand hos oss, så förväntas du dokumentera allt experimentellt arbete, vara kapabel att effektivt genomföra forskningsexperiment och analysera deras resultat, samt bidra i skrivandet av vetenskapliga manuskript. Du förväntas även presentera din forskning vid gruppmöten samt andra typer av institutionsseminarier. Dessutom förväntas det att du deltar i undervisning vid institutionen. Vidare, eftersom svenska och engelska utgör huvudspråken i det vardagliga arbetet, så förväntas du vara flytande i åtminstone ett av dessa.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Projektet kommer även att involvera rening och karaktärisering av organiska molekyler, så tidigare praktiska erfarenheter av olika kromatografi och spektroskopimetoder kommer ses som meriterande.

Information om utbildning på forskarnivå, inklusive behörighetskrav och intagningsbestämmelser, finns på Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Urval av sökande görs av handledare i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Doktoranden antas formellt av Kommittén för utbildning på forskarnivå. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. Därutöver tillkommer 20% institutionstjänstgöring (undervisning) samt ansvar för drift och underhåll av kemisk instrumentering, vilket ger en sammanlagd utbildningstid på 5 år.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Ansökan: Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

  • Personligt brev med en kort beskrivning av dig och varför du är intresserad av tjänsten, och ska även innehålla en kort summering av dina tidigare erfarenheter och expertis inom forskningsområdet och samarbete (max 2 sidor)
  • CV, inkluderande kontaktinformation, språkliga kunskaper, utbildning och arbetslivserfarenhet
  • Examensuppsats
  • Vidimerade kopior av dokumenterade avklarade studier
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Sökande kommer att rankas av handledaren i samråd med institutionens forskningsutbildningsgrupp. Vi strävar efter att rekrytera en student som bedöms som lämpligast för att genomföra och utveckla den nuvarande positionen och kommer att bidra positivt till institutionens utveckling. Kommittén för utbildning på forskarnivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci kommer att anta doktoranden.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: Dr Oscar Verho, e-post: oscar.verho@ilk.uu.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Anders Karlén, e-post: anders.karlen@ilk.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 juni 2021, UFV-PA 2021/2214.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2214
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-06-18

Tillbaka till lediga jobb