Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning inom området läkemedelsutveckling vilket inbegriper organisk kemi, läkemedelskemi, läkemedelsdesign, fysikalisk och analytisk farmaceutisk kemi. Institutionen ansvarar för undervisning i läkemedelsrelaterade ämnen på flera program, exempelvis inom apotekarprogrammet och receptarieprogrammet. Institutionen har ca 85 medarbetare och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära varandra i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se.

Vi söker en motiverad, kreativ och entusiastisk doktorand som är intresserad av att använda syntetisk organisk kemi för att utveckla nya antibiotika. Doktoranden kommer huvudsakligen att handledas av biträdande universitetslektor Lindon Moodie vid institutionen för läkemedelskemi. Detta projekt är kopplat till Uppsala Antibiotic Center (UAC).

Denna position finansieras delvis av Uppsala Antibiotic Center (UAC) och den rekryterade doktoranden kommer att ingå i UAC:s forskarskola. UAC är ett centrum för forskning, utbildning, innovation och medvetenhet som grundades 2015 för att samla, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens från alla tre ämnesområden vid Uppsala universitet: Medicin och farmaci, teknik och naturvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. Doktorandplatserna och forskarskolan är centrala delar av UAC med målet att utbilda en ny generation forskare med bred kunskap och en vilja att bidra till att bekämpa problemet med antibiotikaresistens. För mer information om UAC: www.uac.uu.se.

Projektbeskrivning: Bristen på nya antibiotika och problemet med den ökande utbredningen av antibiotikaresistenta bakterier är nu så allvarligt att det hotar den moderna sjukvården. Detta problem är speciellt allvarligt när det gäller bristen på nya antibiotika mot gram-negativa bakterier samt avsaknaden av antibakteriella substanser som just nu är under utveckling mot dessa bakterier. Detta projekt har som mål att använda organisk syntes för att utforska molekylära strukturer med aktivitet mot gram-negativa bakterier. Projektet är tvärvetenskapligt och inkluderar organisk kemi, läkemedelskemi, mikrobiologi, biokemi och naturproduktskemi. Doktoranden kommer främst att fokusera på syntetisk organisk kemi, men ett intresse för dessa närliggande områden är fördelaktigt.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha apotekarexamen, civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kemikunskaper. Tidigare erfarenheter inom framförallt organisk kemi, med intresse att applicera dessa färdigheter på biologiska frågeställningar är meriterande. Goda kommunikativa egenskaper samt förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav. Dessutom förväntas det att du deltar i undervisning vid institutionen. Graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande för anställning.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Forskningserfarenhet från att arbeta med små molekyler inklusive peptidiomimetika inom infektionsområdet är önskvärt. Intresse för undervisning samt möjligheten att undervisa på svenska är meriterande.

Information om utbildning på forskarnivå, inklusive behörighetskrav och intagningsbestämmelser, finns på Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Urval av sökande görs av handledare i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Doktoranden antas formellt av Kommittén för utbildning på forskarnivå. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. Därutöver tillkommer 20% institutionstjänstgöring (undervisning) samt ansvar för drift och underhåll av kemisk instrumentering, vilket ger en sammanlagd utbildningstid på 5 år.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Ansökan: Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande: 

  • Personligt brev med en kort beskrivning av dig och varför du är intresserad av tjänsten, och ska även innehålla en kort summering av dina tidigare erfarenheter och expertis inom forskningsområdet och samarbete (max 2 sidor)
  • En sammanfattning av dina forskningserfarenheter (max 2 sidor)
  • CV, inkluderande kontaktinformation, språkliga kunskaper, utbildning och arbetslivserfarenhet
  • Examensuppsats
  • Vidimerade kopior av dokumenterade avklarade studier
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Sökande kommer att rankas av handledaren i samråd med institutionens forskningsutbildningsgrupp. Vi strävar efter att rekrytera en student som bedöms som lämpligast för att genomföra och utveckla den nuvarande positionen och kommer att bidra positivt till institutionens utveckling. Kommittén för utbildning på forskarnivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci kommer att anta doktoranden.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: Bitr universitetslektor Lindon Moodie, e-post: lindon.moodie@ilk.uu.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Anders Karlén, e-post: anders.karlen@ilk.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 juni 2021, UFV-PA 2021/2213.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2213
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-06-18

Tillbaka till lediga jobb