Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kostvetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet kostvetenskap. Utbildningen på grundnivå är de två utbildningsprogrammen kostvetarprogrammet och dietistprogrammet, samt kurser i hem- och konsumentkunskap för blivande lärare. På avancerad nivå finns inriktningen kostvetenskap inom ramen för mastersprogrammet i Samhällsvetenskap samt fristående kurser. Inom utbildningen på forskarnivå finns en nystartat nationellt samverkan med andra institutioner inom området. Institutionens forskningsfält spänner över såväl samhällsvetenskapliga frågor, som didaktik och klinisk nutrition, formulerade i tre huvudområden: dietetikens kommunikation, måltidsforskning och nutrition. Inom området nutrition finns klinisk relevant forskning om följsamhet till kosttillskott och näringsdrycker samt kost vid bariatrisk kirurgi. Forskningen bedrivs som institutionsspecifika projekt liksom inom olika samarbeten, såväl inom Uppsala universitet som nationellt och internationellt. För närvarande finns ett 25-tal personer anställda vid institutionen.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår främst undervisning. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också viss forskning och administration, samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Ämnesområdet för detta universitetslektorat är grundläggande nutrition och den biokemiska vetenskapen om näringsämnenas uppbyggnad, förekomst i livsmedel och funktion i människokroppen. Vidare är tillämpad nutrition såsom kostundersökningsmetoder, näringsrekommendationer och olika gruppers näringsbehov och matvanor centralt för ämnesområdet. 

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska, där en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är en förutsättning.

Villkor: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid att den sökande har forskat inom området för den undervisning som beskrivs i utlysningen. Vidare att det finns en bredd i den egna forskningen inom nutritionsområdet, snarare än ett smalt specifikt djup av en enskild faktor.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av att undervisa i grundläggande och tillämpad nutrition, samt erfarenhet av kursutveckling och kursadministration.

Bedömningsgrunder/övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökan ska innehålla kopia av doktorsexamensbevis med datum, namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner, dokumenterad undervisningserfarenhet och meritförteckning med publikationslista. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv. Instruktioner för utformningen av ansökan finns på fakultetens hemsida.  

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-08-16 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten vid Institutionen för kostvetenskap, Ylva Mattsson Sydner, tel 018-471 23 13, e-post Ylva.Mattsson.Sydner@ikv.uu.se.

 Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2021, UFV-PA 2021/2091.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-16 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2091
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-06-11

Tillbaka till lediga jobb