Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Doktoranden kommer att vara placerad i forskargruppen Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom som bedriver forskning inom ett antal områden med fokus på hälsa, livsstil och rehabilitering. Doktoranden kommer att ingå i projektgruppen ’Fex-Can - Fertilitet och sexualitet efter cancer’. Projektet bedriver forskning om sexuell och reproduktiv hälsa hos unga personer som diagnostiseras med cancer. Data insamlas främst med enkäter som kopplas till kliniska data från nationella kvalitetsregister. En grupp med personer som själva har haft cancer är knuten till projektet, s.k. deltagarbaserad forskning och en undervisningsinsats har också utvecklats för att stödja sjukvårdspersonal att diskutera sex och fertilitet med patienter och närstående. Projektgruppen består av en professor, två docenter, en postdoktor, två doktorander och en statistiker.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Sexuella problem och oro kring ens fertila förmåga är vanligt hos unga kvinnor och män som behandlats för cancer.  Syftet med doktorandprojektet är att undersöka hälsorelaterad livskvalitet efter cancer inklusive sexuell och reproduktiv hälsa samt kroppsuppfattning. Data från projektet Fex-Can Young Adult (YA), en kohortstudie som representerar samtliga personer i Sverige som insjuknade i utvalda cancerdiagnoser under 2017-2018, kommer att användas i projektet. Det finns insamlade data från 1 och 3 år efter diagnos och ytterligare en datainsamling kommer att genomföras 5 år efter diagnos (2021-2022).

Doktorandens arbetsuppgifter inkluderar att med stöd från handledarna analysera kvantitativa data samt att göra en kvalitativ analys av interaktiva delar t.ex. inlägg i ett diskussionsforum, i en webbaserad självhjälpsintervention. Inom ramen för projektet kommer ett befintligt webbaserat program vidareutvecklas för att testas i klinisk miljö. Doktoranden kommer att vara delaktig i insamling av enkätdata. Analyserade data ska sammanställas i vetenskapliga arbeten för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %), vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid. Doktoranden förväntas också delta i forskargruppens gemensamma aktiviteter, såsom forskargruppsmöten.

Kvalifikationskrav: Sökanden ska inneha en magisterexamen eller motsvarande i vårdvetenskap, medicin, psykologi, eller annat relevant område. God förmåga att kommunicera i tal och skrift – såväl på svenska som på engelska – är också ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Klinisk erfarenhet av cancervård och erfarenhet av att analysera kvantitativa och kvalitativa data är meriterande. Du ska vara noggrann och strukturerad, samt ha god social kompetens och samarbetsförmåga.

Läs mer: För doktorander - Uppsala universitet (uu.se)

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Ansökan skall skrivas på svenska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, CV, kopior av examensbevis och betyg. Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om minst två referenspersoner.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse under ht 2021.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lena Wettergren lena.wettergren@pubcare.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2021, UFV-PA 2021/1944.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1944
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-07
Sista ansökningsdag 2021-06-10

Tillbaka till lediga jobb