Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska. Forskningen inom litteraturvetenskap i Uppsala är bred i tid och rum, liksom vad gäller teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965. För mer information, se http://www.littvet.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras via doktorandtjänst. Doktoranderna skall bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring i begränsad omfattning (20 %) vid institutionen kan komma ifråga, avseende undervisning och administrativt arbete inom ramen för anställningen.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. De sökande uppmärksammas på att arbetsspråket på seminarier och kurser vanligtvis är svenska. Utländska forskarstuderande uppmuntras att lära sig svenska under utbildningen. För att ges tillträde till utbildningen krävs mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå:

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=939944

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom historisk-filosofiska fakulteten

Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

Kvalifikationskrav:

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i retorik har den som avlagt en examen på avancerad nivå med retorik som huvudområde. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper så att samtliga de krav som ovan nämnts kan anses uppfyllda. Utbildning på forskarnivå i retorik regleras av studieplanen för forskarutbildning i retorik. Den kan beställas från institutionen och finns på hemsidan.

Ansökningshandlingar skall omfatta påbyggnadsuppsatser (C-, magister- och masteruppsatser), kort CV, vidimerade kopior av examensbevis, kontaktuppgifter till 2 referenspersoner, en avhandlingsplan omfattande högst 10 sidor, eventuella publikationer samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Bedömningen baseras på en sammanvägning av ansökningshandlingarna. Endast uppsatser skrivna på svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska, nederländska, spanska och italienska kan bedömas.

Vidare information:

Information om ansökningsförfarandet till forskarutbildningen i retorik.

Se vidare Historisk-filosofiska fakultetens webbplats om avhandlingsplan och ansökningsförfarande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-12-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor för utbildningen på forskarnivå, professor Otto Fischer (otto.fischer@littvet.uu.se), samt HR-generalist Sebastian Hanold (sebastian.hanold@littvet.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2021, UFV-PA 2021/1890.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-12-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1890
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-13
Sista ansökningsdag 2021-08-02

Tillbaka till lediga jobb