Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för Cell och Molekylärbiologi vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig och framgångsrik forskningsinstitution som bedriver forskning inom Strukturbiologi, Molekylärbiologi, Mikrobiologi/immunologi, Beräkningsbiologi, Molekylär systembiologi, Biofysik och molekylär evolution. Läs mer på http://www.icm.uu.se.

Doktorandtjänsten kommer att vara placerad i Erik Holmqvists forskargrupp på programmet för mikrobiologi och immunologi. Positionen finansieras delvis av Uppsala Antibiotic Center (UAC) och den rekryterade doktoranden kommer att ingå i UAC:s forskarskola. UAC är ett centrum för forskning, utbildning, innovation och medvetenhet som grundades 2015 för att samla, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens från alla tre ämnesområden vid Uppsala universitet: Medicin och Farmaci, Teknik och Naturvetenskap samt Humaniora och Samhällsvetenskap. Doktorandpositionerna och forskarskolan är centrala delar av UAC med målet att utbilda en ny generation forskare med bred kunskap och en vilja att bidra till att bekämpa problemet med antibiotikaresistens. För mer information om UAC: www.uac.uu.se.

Övergripande beskrivning: Inom detta doktorandprojekt kommer vi att undersöka hur bakterier använder sig av så kallade toxin-antitoxin-system för att överleva under svåra levnadsförhållanden, till exempel i närvaro av antibiotika. Projektet kommer framförallt att fokusera på de molekylära mekanismer som ligger till grund för reglering av toxinproduktion, vilka miljöförhållanden som stimulerar toxinproduktion, samt hur toxiner påverkar bakteriers förmåga att överleva i närvaro av antibiotika. I dessa studier kommer vi huvudsakligen använda den sjukdomsalstrande bakterien Salmonella Typhimurium som modell.

Arbetsuppgifter: Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, övrig tjänstgöring vid institutionen kan förkomma så som undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20% av tjänsten.  Mer information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagnings bestämmelser finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Behörighetskrav: Den sökande ska ha en masterexamen inom mikrobiologi, molekylärbiologi, bioteknik, eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. En förutsättning är goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, då arbetet sker i en internationell miljö.

Ansökan: Får gärna vara skriven på engelska och innehålla:

  • Personligt brev där du beskriver dig själv, ditt forskningsintresse, dina erfarenheter samt varför du är intresserad av doktorandposten (max 2 sidor).
  • CV innehållande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifrån kvalifikationerna. Lista på skrifter eller publikationer.
  • Vidimerade kopior på examensbevis samt kopia av relevant examensarbete eller publikation.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 4 år (med eventuell förlängning pga undervisning eller andra särskilda skäl).

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Holmqvist, erik.holmqvist@icm.uu.se, tel. 018-471 4073, för administrativa frågor Hr-generalist Frida Österdahl, tel. 018-471 4416, e-mail frida.osterdahl@icm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31:a Maj 2021, UFV-PA 2021/1704.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1704
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-30
Sista ansökningsdag 2021-05-31

Tillbaka till lediga jobb