Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutet för bostads-och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och bedriver forskning med inriktning mot bostads-, bebyggelse-och urbanfrågor i vid mening. Institutets personal omfattar cirka 45personer, varav det stora flertalet är forskare och doktorander. IBF:s målsättning är att inom sitt temaområde tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta internationella kvalitet. Mer information om institutets verksamhet finner du på www.ibf.uu.se.

Ekonomisk historia är ett etablerat ämne vid IBF. Under senare tid har forskningen företrädesvis rört tidigmoderna bostad-och arbetsförhållanden. För närvarande sker dock en breddning av denna profil, till att även inkludera den svenska urbaniseringen från det tidiga 1900-talet fram till idag. Målsättningen är att knyta detta tema till den forskning som bedrivs vid Urban Lab, ett multidisciplinärt forskningsinitiativ som IBF skapat tillsammans med den Nationalekonomiska institutionen och Uppsala kommun, kring frågor rörande städer och urbaniseringsprocesser.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Innehavaren av denna postdoktortjänst i ekonomisk historia skall arbeta med forskning utifrån ett självvalt tema, men inom de ramar som sätts av IBFs teman kring boende, byggande och städer. Företrädesvis skall forskningsuppgiften knytas till det moderna Sveriges urbanisering, och kan ha såväl en kvantitativ som kvalitativ inriktning. I tjänsten ingår det i normalfallet 10% undervisning vid den Ekonomisk-historiska institutionen.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i ekonomisk historia. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

En fullständig ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Kopia på examensbevis för doktorsexamen
  • En forskningsplan för två års forskning som även beskriver på vilket sätt den planerade forskningen relaterar till IBFs teman (max 2000 ord)
  • Publikationsförteckning
  • För tjänsten relevanta publikationer
  • Kontaktuppgifter till två referenser

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Göran Ryden, goran.ryden@ibf.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 juli 2021, UFV-PA 2021/1809.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1809
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-13
Sista ansökningsdag 2021-07-01

Tillbaka till lediga jobb