Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) är indelad i sju forskningsprogram med specialisering inom följande områden: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi. Institutionen har över 200 anställda varav omkring 70 doktorander. Vänligen läs mer om ICM på http://www.icm.uu.se.

Den utannonserade anställningen är placerad vid programmet för molekylärbiologi (https://www.icm.uu.se/molekylarbiologi/) där man under lång tid studerat mekanismerna för ribosomal proteinsyntes och ribosomhämmande antibiotika. Metoder för snabb kinetik har ofta använts i kombination med molekylärbiologiska tekniker, kemisk biologi, matematisk modellering och strukturanalys av makromolekylära komplex. I centrum för dagens forskningsfront står studier av eukaryot proteinsyntes, som avses vara ett fokus också för det här biträdande universitetslektoratet (BUL). 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Den avsedda forskningens huvudområde är ribosomal proteinsyntes; en av livets mest centrala processer med tillämpningar inom medicin, farmaci och bioteknik. Vi ser gärna sökande med intresse för och meritering inom området eukaryot proteinsyntes. Dokumenterad forsknings- och undervisningskompetens inom molekylärbiologi, biokemi, strukturbiologi (kryo-EM och kristallografi), biofysik och beräkningsbiologi är meriterande.

Arbetsuppgifter:

 • Undervisning, forskning och administration, med forskning som den viktigaste uppgiften. Till undervisningen hör förutom övningar och föreläsningar även kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning på grundnivå skall omfatta högst 25% av arbetstiden.
 • Följande av utvecklingen inom det egna ämnesområdet och de delar av samhällsutvecklingen som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag rörande grundutbildning såväl som forskarutbildning vid fakulteten.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom molekylärbiologi, biokemi, biofysik, molekylär bioteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren av tjänsten förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav 

Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, med särskild vikt på den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området eukaryot proteinsyntes särskilt mekanismer och tillämpningar. För denna bedömning kommer forskningsplan, relevant erfarenhet samt tillämplig teknisk kompetens demonstrerad av tidigare publikationer inom området för den planerade forskningen att utvärderas. 

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning inom molekylärbiologi eller biokemi och/eller motsvarande ämnen. Handledning av doktorander eller master/kandidat studenter är också utbildnings- och undervisnings­meriterande. 

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.  

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.  Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för meriterande samverkan med det omgivande samhället. Andra sådana samverkansexempel är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan samt förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Suparna Sanyal, telefon 0737806426, e-post suparna.sanyal@icm.uu.se.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2021, UFV-PA 2021/1784.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1784
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-09-06
Sista ansökningsdag 2021-10-15

Tillbaka till lediga jobb