Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis interagerade sektioner; cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på https://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Denna position finansieras delvis av Uppsala Antibiotic Center (UAC) och den rekryterade doktoranden kommer att ingå i UAC:s forskarskola. UAC är ett centrum för forskning, utbildning, innovation och medvetenhet som grundades 2015 för att samla, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens från alla tre ämnesområden vid Uppsala universitet: Medicin och Farmaci, Teknik och Naturvetenskap samt Humaniora och Samhällsvetenskap. Doktorandpositionerna och forskarskolan är centrala delar av UAC med målet att utbilda en ny generation forskare med bred kunskap och en vilja att bidra till att bekämpa problemet med antibiotikaresistens. För mer information om UAC: Start - Uppsala Antibiotic Center - Uppsala University, Sweden (uu.se).

Projektsammanfattning och arbetsuppgifter: Doktorandprojektet kommer att genomföras i Linus Sandegrens forskargrupp vid institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi. Gruppens forskningsfokus ligger inom evolution och spridning av antibiotikaresistens och speciellt multiresistensplasmiders roll inom evolution av resistens. Det aktuella doktorandprojektet har fokus på bakteriella biofilmers roll i utveckling av antibiotikaresistens och hur bakteriers växt i biofilm påverkar spridningen av resistensplasmider. Inom projekten kommer vi att studera hur nyligen identifierade mutationer som påverkar Klebsiella pneumonias biofilmsförmåga påverkar bakteriers känslighet för antibiotika, hur olika antibiotika och antibiotikakoncentrationer påverkar biofilmsbildning och hur biofilmer påverkar evolution och spridning av antibiotikaresistens. Vi kommer också att utforska möjligheten att designa kombinationsbehandlingar för att bättre kunna angripa bakterier i biofilmer. Projekten kommer att utföras i samarbete med forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Doktoranden förväntas kunna driva forskningsprojekten självständigt med stöd av handledaren. Arbetsuppgifter inkluderar generellt bakteriologiskt laborativt arbete, känslighetsbestämning för antibiotika, molekylärbiologiska metoder inklusive avancerad bakteriegenetik, biofilmsmodellsystem inklusive infärgningar och fluorescensmikroskopi, flödescytometri, Sangersekvensering och NGS inklusive bioinformatik och statistiska analyser. Vetenskaplig kommunikation i tal och skrift samt presentationer är en naturlig del av tjänsten och goda kunskaper i Engelska är ett krav. Undervisning (upp till 20%) som laboratorieamanuens på kurser kan komma att ingå om det behövs inom institutionen.

Kvalifikationer: Vi söker en kvalificerad kandidat med examen på mastersnivå eller motsvarande inom ämnena Infektionsbiologi, Mikrobiologi eller Molekylärbiologi/Molekylär bioteknik. Du ska vara mycket motiverad i dina studier och din forskning och ha god förmåga att arbeta självständigt och med stort intresse för doktorandstudier inom ämnet medicinsk bakteriologi. Laborativ erfarenhet inom bakteriegenetik, arbete med patogena bakterier, molekylärbiologiska metoder och kunskap inom NGS, grundläggande sekvensrelaterad bioinformatik och statistik krävs. Tidigare laborativ erfarenhet av bakteriella biofilmer, flödescytometri, mikroskopi, känslighetsbestämning för antibiotika, och plasmidbiologi. Då tjänsten är i en internationell miljö måste du även ha goda kunskaper att uttrycka dig både i tal och skrift på engelska. Förmåga att undervisa på svenska är meriterande. Kandidatens personliga egenskaper så som samverkan och kommunikationsförmåga samt analytisk förmåga kommer att beaktas. Kandidaten förväntas ta egna initiativ såväl som att samarbeta med nationella och internationella kollegor både inom och utanför gruppen.

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet så som; språklig analytisk förmåga, problemlösande analytisk förmåga, personlig mognad, samarbetsförmåga, initiativtagande samt förmåga att arbeta strukturerat och med ett gott omdöme.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på Medicin och farmaci - Uppsala universitet (uu.se). Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla:

  • CV
  • ett personligt brev där du beskriver dig själv och dina kunskaper och forskningsintresse och varför du är intresserad av denna tjänst
  • studiedokumentation inklusive eftergymnasiala betyg
  • relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande)
  • max två rekommendationsbrev (inklusive namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner)

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar: kontakta universitetslektor Linus Sandegren (linus.sandegren@imbim.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni, UFV-PA 2021/1769.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1769
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-04
Sista ansökningsdag 2021-06-07

Tillbaka till lediga jobb