Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Den nyligen utvecklade kvantprick-solcellen erbjuder möjligheter för höga verkningsgrader vid mycket låga kostnader och intressanta nya fenomen relaterade till kvanteffekter.

I projektet kommer kvantprick-solceller att syntetiseras och karakteriseras i detalj. Kvantprick-solceller består av ett tunt lager nanometerstora halvledarpartiklar (kvantprickar) mellan två lämpliga kontakter. Nya miljövänliga kvantprickar kommer att utvecklas i projektet och många olika metoder kommer användas för att studera kvantprickarna. Solcellerna gjorda av kvantprickarna kommer att studeras med olika elektriska och optiska metoder samt avancerade metoder baserade på röntgenstrålning.

Forskningen kommer att utföras i samarbete med flera forskare och forskargrupper i Sverige och internationellt. Samarbete med materialkemister som tillverkar nya komponenter för solcellen, fysiker som utför avancerade spektroskopiska mätningar och teoretiker som gör beräkningar på kvantprickarna kommer att vara viktigt i projektet

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav: Personen vi söker skall ha en akademisk grundexamen inom kemi, materialvetenskap eller fysik med ett inslag av fysikalisk kemi. Vi kräver mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Johansson, erik.johansson@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2021, UFV-PA 2021/1800.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1800
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-03
Sista ansökningsdag 2021-06-10

Tillbaka till lediga jobb