Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Som forskarstuderande i mikrobiell kemi kommer du att vara en del av en forskargrupp som har det långsiktiga målet att använda avancerad genteknik för att utveckla fotosyntetiska mikroorganismer som omvandlar solenergi och atmosfärisk koldioxid till kemikalier och bränslen i direkta processer. Modellsystemet är cyanobakterier. I detta EU finansierade forskningsprojekt, Promicon: Harnessing the power of nature through productive microbial consortia in biotechnology – Measure, model and master, är fokus inom den del som ska genomföras på Uppsala universitet att optimera syntetiska mikrobiella konsortier (en cyanobakterie och en eller två andra bakterier) för att producera butanol från koldioxid och solljus. De fotosyntetiska och syntetiska mikrobiella konsortierna odlas i kapillära (foto)biofilmreaktorer för optimal butanolproduktion.

Arbetsuppgifter: Enskilt och i samarbete med båda andra medlemmar i forskargruppen i mikrobiell kemi samt de europeiska partnerna i Promicon använda och genetiskt modifiera cyanobakterier och bakterier som bildar butanol i direkta processer. Etablera och optimera symbiotiska konsortier av flera genetiskt modifierade bakterier med ett syfte att maximera butanolproduktionen. Använd de bästa syntetiska konsortierna i kapillära (foto)biofilmreaktorer för att visualisera hållbar butanolproduktion.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom molekylärbiologi, tillämpad bioteknik, biokemi, mikrobiell bioteknik eller motsvarande.
  • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Erfarenheter att odla och karaktärisera modifierade cyanobakterier som bildar och utsöndrar en vald produkt under olika definierade miljöförhållanden.
  • Kunskaper att ingenjörsmässigt tillverka modifierade bakterier.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande:

  • Intresserad av att arbeta både enskilt och i samarbete med studenter och forskare i ovanstående detaljerat projekt.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2021-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Peter Lindblad, tel: 070 425 0498, epost: peter.lindblad@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 maj 2021, UFV-PA 2021/1744.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1744
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-04
Sista ansökningsdag 2021-05-19

Tillbaka till lediga jobb