Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4 000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: https://www.it.uu.se.

Två mycket viktiga aspekter av informationsteknologi är hållbarhet och säkerhet. För att stödja forskning inom dessa riktningar rekryterar institutionen upp till fem postdoktorer i en rad olika projekt.

Hållbarhet inom informationsteknologi omfattar både direkta effekter av IT på miljön och miljöer där IT används. Till exempel energiförbrukningen och utsläppen som genereras av datorer i drift (inklusive datacenter, mobila enheter, inbäddade system och kommunikationsnät) samt de globala försörjningskedjor som levererar och underhåller dem behöver studeras med ett hållbarhetsperspektiv. IT spelar också en viktig möjliggörande roll för hållbarhet inom industri, civil infrastruktur, sjukvård och trafikkontroll genom att förbättra effektiviteten. Fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet (https://teknat.uu.se) har valt hållbarhet som ett av sina fokusområden.

Säkerhet inom informationsteknologi hanterar utmaningen att skydda människor, platser och samhällsinfrastruktur som är beroende av datorsystem för datalagring och bearbetning från störningar. Denna störning kan komma från skadliga aktörer eller som biverkningar av oväntade interaktioner. Säkerhetsforskning vid institutionen täcker alla aspekter från spekulativa hårdvaruattacker till mjukvarupraxis och säkerhetssystem för att garantera säkerhet och tillförlitlighet för koder och system (https://www.it.uu.se/research/arenas/security?lang=en) .

För att stödja forskning inom dessa kritiska områden har Institutionen för informationsteknologi beslutat att göra en gemensam insats för att rekrytera fem postdoktorer med fokus på "IT för ett hållbart och säkert samhälle."

Vi kommer att anställa upp till fem postdoktorer, en per forskningsprojekt som anges nedan. Ansökningarna kommer att hanteras och rankas i förhållande till varje projekt och en sökande kan ansöka till mer än ett projekt.

Arbetsuppgifter: Anställningen är inriktad mot forskning i det beskrivna forskningsprojektet och omfattar en begränsad mängd undervisning och institutionstjänstgöring, men inte med mer än 20%.

Kvalifikationskrav (generella): För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Forskningsprojekt

 • Projekt 1: Vid avdelningen för visuell information och interaktion (https://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction?lang=sv) bedrivs forskning inom social robotik, bildbehandling och människa-datorinteraktion (MDI). Den här postdoktor-tjänsten kommer att vara ett viktigt bidrag till avdelningens forskningsprofil inom MDI och hållbarhet. Forskningen kommer att omfatta fältarbete och analys av exempelvis onlinetjänster, termisk komfort, smarta enheter eller landsbygdssamhällen. Postdoktorn förväntas bidra till utvecklingen av forskning i gränslandet mellan digital teknik, vardagspraktik och energibehov/koldioxidutsläpp.
  Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i människa-datorinteraktion; eller en doktorsexamen som behandlar energi/hållbarhet från ett närliggande område som design, sociologi eller befolkningsgeografi. Erfarenhet av kvalitativa metoder (t.ex. intervjuer) i din egen forskning samt erfarenhet av datavetenskap och ett IT-perspektiv på hållbarhet är meriterande.
  Upplysningar om anställningen lämnas av: Robin Strand (Robin.Strand@it.uu.se) eller Mike Hazas (Mike.Hazas@it.uu.se).
  För fullständig annons och ansökningsanvisningar klicka här (UFV-PA 2021/1571).

 • Projekt 2: Projektet vid avdelningen för datalogi (https://www.it.uu.se/research/computing_science) tar upp frågor kring hållbarhet och säkerhet för social nytta ur ett beräkningsmässigt perspektiv. Varje sökande skall utforma en skiss till ett projekt inom ett av följande områden: antingen (1) social data science for analys av desinformation online eller (2) cybersäkerhet med användning av formella metoder, t.ex. matematisk modellering och specifikation, verifiering, protokollanalys, interaktiv eller automatisk teorembevisning eller programspråksbaserad säkerhet.
  Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i datalogi eller relaterat ämne, eller i ett beräkningsrelaterat ämne med koppling till Data Science. Ett krav för anställningen är dokumenterad erfarenhet, beroende på val av område för forskningsprojektet, av antingen • formella metoder och/eller bevisverktyg (proof assistants); erfarenhet av cybersäkerhet är meriterande ELLER •forskning om sociala medier och onlinedata, i form av antingen metodutveckling eller beräkningsbaserad analys; erfarenhet av att studera informationsstörningar online är meriterande.
  Upplysningar om anställningen lämnas av: Joachim Parrow (Joachim.Parrow@it.uu.se) eller Pierre Flener (Pierre.Flener@it.uu.se).
  För fullständig annons och ansökningsanvisningar klicka här (UFV-PA 2021/1572).


 • Projekt 3: Ämnesområdet för projektet är beräkningsvetenskap (https://www.it.uu.se/research/scientific_computing) i vid mening och hållbarhet eller säkerhet. Vi förväntar oss att kandidaten föreslår ett projekt, exempelvis inom ett av följande områden: energieffektiva beräkningsmetoder, beräkningsmetoder för förnybar energi (fusion, vind sol) eller energieffektivitet, beräkningsmetoder relaterade till hållbar teknik (koldioxidbindning, spintronik), sekretessbevarande maskin-inlärningsmetoder för federerad dataanalys, beräkningsmetoder för hållbar växt- och djuruppfödning.
  Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i beräkningsvetenskap, numerisk analys, beräkningsmatematik eller datavetenskap.
  Upplysningar om anställningen lämnas av: Emanuel Rubensson (Emanuel.Rubensson@it.uu.se).
  För fullständig annons och ansökningsanvisningar klicka här (UFV-PA 2021/1573).

 • Projekt 4: Projektet vid avdelning för datorteknik (https://www.it.uu.se/research/computer_systems) tar upp säkerhetsfrågor av datorsystem som kan vara relaterade till hårdvara, programvara, eller till kombinationen av båda. Projektet kan inkludera, bland annat, forskning om säkerhet av processorarkitekturer med spekulativ exekvering, nätverkssäkerhet, säkerhet inom sakernas internet (IoT), säkerhet av kritisk programvara, eller säkerhet av inbyggda system. Den exakta forskningsplanen kommer att definieras av postdoktorn tillsammans med forskarna vid avdelningen för datorteknik.
  Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i datavetenskap, datalogi, datorteknik, eller ekvivalent ämne.
  Upplysningar om anställningen lämnas av: Philipp Rümmer (Philipp.Ruemmer@it.uu.se).
  För fullständig annons och ansökningsanvisningar klicka här (UFV-PA 2021/1574).

 • Projekt 5: Modern civil infrastruktur (https://www.it.uu.se/research/systems_and_control?lang=sv) består av dels ett fysiskt nätverk för materialflöden och dels ett digitalt nätverk för övervakning och styrning. Extrema väderfenomen och dataintrång hotar båda dessa nätverk. Beroende på den sökandes forskningsintressen kan projektet fokusera på (i) hur säkerhetshot och utrustningsfel propagerar genom civil infrastruktur och påverkar systemets funktion och prestanda, eller (ii) hur maskininlärning kan förbättra prognoser för extrema väderfenomen på en tidshorisont av veckor till månader.
  Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i reglerteknik, maskinlärning, beräkningsvetenskap, tillämpad matematik eller dynamiska system.
  Upplysningar om anställningen lämnas av: Stefan Engblom (Stefane@it.uu.se).
  För fullständig annons och ansökningsanvisningar klicka här (UFV-PA 2021/1575).

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 2 år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-04
Sista ansökningsdag 2021-05-28

Tillbaka till lediga jobb