Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Två tvååriga postdoktoranställningar inom ett femårigt forskningsprojekt (100%).

Anställningen är förlagd till Inst. för ABM (Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap, Musei- och kulturarvsvetenskap), inom projektet CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE) finansierat av Europeiska forskningsrådets Consolidator Grant (ERC-COG). Projektet leds av professor Isto Huvila. Mer information om projektet finns på www.abm.uu.se.

Information om Institutionen för ABM och den forskning som bedrivs finns på www.abm.uu.se.

De aktuella anställningarna gäller två specifika delprojekt inom ramarna för CAPTURE:

Projekt 1: Postdoktorn har ansvar för ett delprojekt som undersöker, granskar och utvecklar metoder och protokoll för samlande och skapande av arkeologiska paradata (dvs. data om hur arkeologisk forskningsdata skapas, används och processas).

Projekt 2: Postdoktorn har ansvar för ett delprojekt som i en serie empiriska fallstudier testar metoder och protokoll för samlande och skapande av arkeologiska paradata (data om hur arkeologiska forskningsdata skapas, används och processas) och användbarheten av befintliga paradata när arkeologiska forskningsdata ska återanvändas.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.

Som postdoktor förväntas man sammanställa och presentera forskningsresultat för kollegor, publicera i relevanta tidskrifter och presentera forskningsresultat på internationella konferenser. De anställda postdoktorerna förväntas att på ett målmedvetet sätt planera, initiera, bedriva och självständigt utveckla empirisk forskning i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. I anställningen kan komma att ingå vissa forskningsadministrativa uppgifter samt även undervisning såsom exempelvis handledning. Den som erhåller anställningen förutsätts ta aktiv del i arbetet inom projektet, bidra till utvecklingen av den gemensamma forskningsmiljön inom projektet samt även till forskningsmiljön på Institutionen för ABM.

Kvalifikationskrav: För anställning inom till projekt 1 krävs doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, vetenskapsstudier, arkeologi eller i ett annat för arbetsuppgifterna relevant ämne. Anställningen förutsätter mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

För anställning inom projekt 2 krävs doktorsexamen i arkeologi eller i ett annat för arbetsuppgifterna relevant närliggande ämne och ha dokumenterat erfarenhet av arkeologisk forskning. Anställningen förutsätter mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

För anställning som postdoktor krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Doktorsexamen kan vara äldre vid ansökningstidens utgång om det beror på följande skäl:

 • Ledighet på grund av sjukdom
 • Föräldraledighet
 • Ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret
 • Ledighet för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • Ledighet för klinisk tjänstgöring eller andra liknande omständigheter

Den som ska anställas som postdoktor får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet inom samma eller närliggande ämnesområde under mer än ett år.

Bedömningsgrunder: Särskild vikt fästs vid den sökandes vetenskapliga färdigheter men även den pedagogiska och administrativa skickligheten kommer att tas i beaktande. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas.

Meriterande: För projekt 1 är det meriterande med relevant dokumenterad praktisk och vetenskaplig erfarenhet kopplad till arkeologiska data, dokumentationspraktiker, vetenskapsstudier, metadata och kunskapsorganisation, arkivering och bevarande, och forskningsdatahantering. Även vetenskaplig och praktisk erfarenhet relaterad till informationspraktiker och –beteende är meriterande samt även erfarenheter av användning av såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder.

För projekt 2 är det meriterande med praktisk och vetenskaplig erfarenhet av att skapa och återanvända undersökningsdokumentation och forskningsdata, arkeologisk dokumentation, informationshantering och metadata.

Kunskaper i åtminstone ett skandinaviskt språk är meriterande i båda projekten, men förutsätts inte av en framgångsrik sökande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall omfatta:

 • Merit- och tjänsteförteckning samt publikationsförteckning över de arbeten som åberopas, samt redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk eller annan verksamhet.
 • Tre writing samples (texter sökanden har skrivit individuellt).
 • Kopia av examensbetyget och andra officiella avskrifter.
 • Namn och kontaktinformation till två referenter.
 • En projektbeskrivning (på högst 2 sidor utan referenser) av forskning som sökanden avser kunna bedriva och anser relevant för det större forskningsprojektet. Denna beskrivning bör innehålla en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningen inom området.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Tidigast den 2021-10-04 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Institutionens prefekt Åse Hedemark, ase.hedemark@abm.uu.se, eller den huvudansvarige för projektet, Isto Huvila, isto.huvila@abm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 30 juli 2021, UFV-PA 2021/1723.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 211004
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1723
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-13
Sista ansökningsdag 2021-07-30

Tillbaka till lediga jobb