Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis interagerade sektioner; cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Denna position finansieras delvis av Uppsala Antibiotic Center (UAC) och den rekryterade doktoranden kommer att ingå i UAC:s forskarskola. UAC är ett centrum för forskning, utbildning, innovation och medvetenhet som grundades 2015 för att samla, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens från alla tre ämnesområden vid Uppsala universitet: Medicin och Farmaci, Teknik och Naturvetenskap samt Humaniora och Samhällsvetenskap. Doktorandpositionerna och forskarskolan är centrala delar av UAC med målet att utbilda en ny generation forskare med bred kunskap och en vilja att bidra till att bekämpa problemet med antibiotikaresistens. För mer information om UAC: Start - Uppsala Antibiotic Center - Uppsala University, Sweden (uu.se) .

Projektbeskrivning: Forskargrupp Sellin vid Uppsala Universitet söker här en motiverad och driven kandidat med avsikt att arbeta mot en doktorsexamen inom bakteriell infektionsbiologi och antibiotikabehandling. Forskargruppen studerar samspelet mellan invasiva tarmbakterier, såsom Salmonella och Shigella-arter, och tarmslemhinnans värdceller under bakteriell tarmsjukdom (www.sellinlab.se). Här använder man sig av nyliga landvinningar från stamcellsbiologin för att odla miniatyr-tarmar, så kallade organoider, utanför kroppen. Dessa möjliggör högupplösta studier av hur invaderande bakterier och människokroppens celler interagerar med varandra under fysiologiskt relevanta infektionsbetingelser. Doktoranden kommer att vidareutveckla dessa experimentella modeller för att studera effekter av antibiotikabehandling under en pågående infektion. Projektet syftar till att klarlägga de faktorer som påverkar ifall kliniskt relevanta antibiotikabehandlingar lyckas, eller misslyckas, med att utradera bakterier från infekterad vävnad. Ett tydligt metodfokus ligger på användandet av högupplösta ljusmikroskopitekniker för att följa infektionsförlopp och behandlingseffekter i realtid.

Arbetsuppgifter: Den framgångsrika kandidaten kommer att utföra forskningsarbete och fördjupa sig i doktorandstudier inom det aktuella ämnesområdet. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning, kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20 % av tiden.

Kvalifikationskrav: Kandidaten skall vid tjänstens tillsättning inneha en magisterexamen (eller motsvarande) med fokus på cell- och vävnadsbiologi, mikrobiologi, eller angränsande områden. Erfarenhet av organotypisk vävnadskultur, hantering av sjukdomsalstrande mikroorganismer, samt arbete med ljusmikroskopi-baserade analyser är starkt meriterande. Kandidaten förväntas vara initiativrik och angelägen att samarbeta såväl med gruppens övriga medlemmar som med nationella och internationella samarbetspartners. Stor vikt läggs slutligen vid personlig lämplighet.

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till
forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande.
Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Ansökan: Ansökan mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla i) den sökandes kompletta CV, samt ii) ett brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och motivation till att söka den utlysta tjänsten, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap §§ 1-7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mikael Sellin, mikael.sellin@imbim.uu.se, 0739135253.

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2021, UFV-PA 2021/1720.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1720
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-05-10
Sista ansökningsdag 2021-06-10

Tillbaka till lediga jobb