Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

Härmed utlyser Uppsala universitet en tjänst som doktorand i fysik på institutionen för fysik och astronomi. Studierna kommer vara inriktade mot jonstrålebaserad fysik och tillämpningar inom syntes av nanostrukturer, med preliminär start i september 2021.

Jonfysikgruppen studerar hur energetiska joner växelverkar i olika material på atomär och molekylär nivå. Förutom grundläggande fysik riktas fokus mot diverse tillämpningar för avancerad materialforskning. De analysmetoder som erbjuds av gruppen möjliggör bestämning av koncentrationer och djupprofilering av grundämnen och molekyler med extremt hög noggrannhet för prover kopplade till många olika tekniska användningsområden. En 5 MV tandemaccelerator, en 350 kV jonimplanter, en uppställning för jonspridning vid låg energi samt en implanter för joner med låg energi under pågående utveckling utgör den huvudsakliga experimentella infrastrukturen.

Målsättningen med avhandlingsprojektet är att undersöka de nanostrukturer som uppstår då vi bestrålar ett material med joner, och att bygga upp en verktygslåda med metoder för att styra dessa strukturers egenskaper. Mer specifikt undersöker vi tids- och längdskalor för utbyte av elektroner mellan jon och material. Då jonernas laddningstal ändras fås även en förändring av den materialmodifiering som uppstår genom jon-materialväxelverkan. Genom att mäta och beräkna laddningstalet som funktion av djup i materialet vill vi förutsäga geometrin hos de skapade nanostrukturerna. Som ett steg mot teknologiska tillämpningar skall den inhämtade kunskapen användas för att generera praktiskt användbara nanostrukturer av två klasser: dels nanoporer i tunna membran, dels inbäddade nanostrukturer i materialprover bestående av ett eller flera tunna skikt. Även grundläggande studier av jon-materialväxelverkan kan komma att ingå i projektet, för att bilda en djupare förståelse för de relevanta processer som förekommer i experimenten, och förbättra vår förmåga att både förutsäga och förklara de strukturer som bildas.

Kvalifikationskrav och villkor: Den sökande ska inneha en masterexamen eller civilingenjörsexamen i fysik, teknik eller motsvarande. Erfarenhet inom materialforskning med jonstrålar är en merit. Du skall uppvisa god kommunikationsförmåga samt mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska och utmärkta studiemeriter.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som kan avse undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på teknisk naturvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Ansökan ska innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete (en sammanfattning), eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner som kan rekommendera dig och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Petter Ström, petter.strom@physics.uu.se, 018-417 3613, Daniel Primetzhofer, daniel.primetzhofer@physics.uu.se, 018-417 3040.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2021, UFV-PA 2021/1635.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20210901
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1635
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-26
Sista ansökningsdag 2021-05-31

Tillbaka till lediga jobb