Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Institutionen för kostvetenskap (IKV) söker nu gemensamt en ekonom för en tillsvidareanställning om 75 procent. Anställningen är placerad vid IKV, men din arbetstid kommer vara delad mellan verksamheterna med 25 procents tjänstgöring på NCK och 50 procent på IKV och innebär två fysiska arbetsplatser.

Nationellt centrum för kvinnofrid: NCK vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset är regeringens expertcentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCKs uppdrag är att höja kunskapen på nationell nivå genom att sammanställa, utveckla och sprida evidensbaserad kunskap så att den kan omsättas i praktisk handling och bli till konkret nytta. NCK är geografiskt placerat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och sysselsätter sammanlagt 20 personer. Verksamheten vid NCK spänner från utbildning, informationsverksamhet och forskning till dagligt medicinskt och psykosocialt stöd till våldsutsatta kvinnor. NCK ansvarar även för Sveriges nationella stödtelefon Kvinnofridslinjen och driver en specialistmottagning för våldsutsatta kvinnor vid Akademiska sjukhuset. En bärande del av verksamheten är NCK:s kunskapsbank som fungerar som ett nav för det nationella kompetensstöd som byggts upp och samlar myndigheternas arbete mot våld. 

Institutionen för kostvetenskap: bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet kostvetenskap. Utbildningen på grundnivå är de två utbildningsprogrammen kostvetarprogrammet och dietistprogrammet, samt kurser i hem- och konsumentkunskap för blivande lärare. På avancerad nivå finns inriktningen kostvetenskap inom ramen för mastersprogrammet i Samhällsvetenskap samt fristående kurser. Vidare bedrivs utbildning på forskarnivå och forskning. Institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten, den är belägen på BMC och för närvarande finns ett 25-tal personer anställda.

Arbetsuppgifter: Som ekonom ska du verka som stöd i ekonomifrågor för NCKs och Institutionens ledning och administration. Arbetet innebär ett stort eget ansvar i vilket det i huvudsak ingår löpande redovisning, budgetarbete, bokslut, uppföljning och återrapportering av tilldelade medel, samt analys av den ekonomiska situationen vid respektive verksamhet.

Arbetet kan även komma att innefatta andra arbetsuppgifter vid respektive verksamhets administration. Vid NCK ingår därutöver att ansvara för återrapportering av tilldelade medel gällande regeringsuppdrag. Vid Institutionen för kostvetenskap ingår även att vara ett stöd i budgetarbetet till forskarna vid ansökning av externa medel, liksom uppföljning och återrapportering för erhållna medel. Inköp och hantering av kund- och leverantörsfakturor samt granskning och kontering av reseräkningar ingår också i arbetsuppgifterna. Du arbetar under ledning av föreståndaren på NCK och prefekten på IKV och i ett nära samarbete med övrig personal.

Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av boksluts- och budgetarbete och ekonomiadministration samt god datorvana. Vidare krävs att du har god förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.  

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vi söker dig som har en god initiativ- och samarbetsförmåga, kan arbeta självständigt, är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Att du är en kommunikativ och flexibel problemlösare som är villig att ge god service till anställda är en självklarhet.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Arbetsuppgifterna kräver att du håller dig uppdaterad på de lagar och riktlinjer som reglerar handläggning av myndighetens dokument, varför erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom högskoleområdet eller annan statlig myndighet är särskilt meriterande. Önskvärt är också god kännedom om Uppsala universitets regelverk och administrativa system. 

I urvalsprocessen kan intervju och referenstagning komma att genomförs. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa den yrkesskicklighet samt de personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t. ex. samarbetsförmåga.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-06-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas.

Anställningens omfattning: 75 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: tf föreståndare Agneta Skoog Svanberg, Nationellt centrum för kvinnofrid, tel 018-611 27 89, agneta.skoog.svanberg@nck.uu.se och prefekt Institutionen för kostvetenskap Ylva Mattsson Sydner, , tel 018-471 23 15, e-post ylva.mattsson.sydner@ikv.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 maj 2021, UFV-PA 2021/1658.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-06-15
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1658
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-29
Sista ansökningsdag 2021-05-12

Tillbaka till lediga jobb