Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerad läkemedelsformulering, avancerade in vivo-metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Läkemedelsformulering, Läkemedelstillförsel, Molekylär galenisk farmaci, Farmaceutisk nanoteknologi, Farmakokinetik, Farmakodynamik, Farmakoekonomi, Farmakoepidemiologi, Farmakometri, Farmakoterapi, Klinisk farmaci, Samhällsfarmaci. Läs om institutionen och dess verksamhet på webbplatsen.

Forskargrupp: Doktorandprojektet är knutet till forskargruppen Molekylär galenisk farmaci. Vår forskning syftar dels till att utveckla effektiva provrörsmetoder som alternativ till djurförsök, dels att utifrån dessa metoder förstå hur läkemedel tas upp, sprids och ackumuleras i människokroppen. Vi lägger särskild vikt på läkemedelsformuleringens påverka på dessa processer. Vår vision är att utifrån denna kunskap bidra till att ta fram effektivare strategier för läkemedelsutveckling och administrering. För mer information, se Institutionen för farmaci/Bergström. Denna position finansieras delvis av Uppsala Antibiotic Center (UAC) och den rekryterade doktoranden kommer att ingå i UAC:s forskarskola. UAC är ett centrum för forskning, utbildning, innovation och medvetenhet som grundades 2015 för att samla, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens från alla tre ämnesområden vid Uppsala universitet: Medicin och Farmaci, Teknik och Naturvetenskap samt Humaniora och Samhällsvetenskap. Doktorandpositionerna och forskarskolan är centrala delar av UAC med målet att utbilda en ny generation forskare med bred kunskap och en vilja att bidra till att bekämpa problemet med antibiotikaresistens. För mer information om UAC: www.uac.uu.se.

Projekt: En generisk nanoteknologiplattform för möjliggörande av optimal absorption av antibiotika med få biverkningar i magtarm-kanalen.

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning: Doktoranden kommer att arbeta inom projektet ’En generisk nanoteknologiplattform för möjliggörande av optimal absorption av antibiotika med få biverkningar i magtarm-kanalen’.  Det övergripande målet är att utveckla läkemedelstillförselsystem för leverans av antibiotika till tarmslemhinna för effektiv absorption. Genom ett interdisciplinärt tillvägagångssätt designas nanopartiklar som kan transportera läkemedelsdosen till tarmväggen för komplett absorption. Fokus läggs vid naturliga lipider som byggstenar i design av stabila och membran-permeabla nanopartiklar.  Nanoteknologi kopplas till in vivo-relevanta digestions-och permeationsmetoder som efterlikna den humana tarmen och mekanistiska cellmodeller används för att studera molekylära interaktioner som styr absorptionsmekanismer.  Projektet förväntas leda till specifika och kliniskt translaterbara läkemedelstillförsel-system för att förbättra behandling av bakteriella infektioner. Metodologiskt fokuserar projektet på läkemedelsformulering kopplad till studier av frisättning, digestion och permeation, cellodling, avancerad mikroskopi, samt UPLC-MS/MS, NMR och SAXS analyser. Doktorandprojektets fokusområden: Molekylär galenisk farmaci, Läkemedelstillförsel, Cellodling, Mikroskopering, Spridningstekniker.

Kvalifikationskrav: Ansökningar tas emot av starkt motiverade kandidater med utbildning (masternivå) inom galenisk farmaci, läkemedelsformulering, biofarmaci, farmaceutisk fysikalisk kemi, civilingenjör inom kemi eller biokemi, eller motsvarande relevant område. Tidigare erfarenheter (teoretiska och praktiska) inom dessa områden är meriterande. God förmåga att uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift är ett krav. Graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande för anställningen.

Information om utbildning på forskarnivå, inklusive behörighetskrav och intagningsbestämmelser, finns på Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Urval av sökande görs av handledare i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Doktoranden antas formellt av Kommittén för utbildning på forskarnivå och löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå som omfattar 4 år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning. Vid annan tjänstgöring än forskarstudier förlängs tjänsten med motsvarande tid.

Ansökningshandlingar ska omfatta ett beskrivande brev om dig själv, dina kvalifikationer och dina forskningsintressen. Ansökan ska innehålla ett CV, kopior på betyg/examina, kopia på examensarbete, kontaktinformation till minst två referenser och möjligtvis även tidigare publikationer.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Christel Bergström, tel 018-471 4118, e-post christel.bergstrom@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2021, UFV-PA 2021/1604.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-06-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1604
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-27
Sista ansökningsdag 2021-05-17

Tillbaka till lediga jobb