Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Beskrivning: Vid institutionen för informatik och media undervisar och forskar vi inom medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion och informationssystem. Här samlas kompetens, nätverk och forskare från olika men tangerande områden för att uppnå synergieffekter samtidigt som olikheterna genererar en kreativ och spännande forskarmiljö.

Undervisningen i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är på grundnivå förlagd inom kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik, 180hp, (med de tre spåren medier, organisationskommunikation och journalistik) och vid den ettåriga journalistikutbildningen. Undervisning på avancerad nivå sker inom digitala medier och samhälle (en inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap) och på masterprogrammet management, kommunikation och IT (MKIT).

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, seminarier, workshoppar, examination, handledning, kursutveckling och administration inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Anställningen avser främst undervisning inom metod (fokus främst på kvantitativ metod) och spåret medier men undervisning inom övriga undervisningsspår – organisationskommunikation och journalistik - kan också ingå. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav. Kunskaper i engelska är en fördel.

Villkor: Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Stor vikt ska läggas på erfarenhet att självständigt genomföra undervisning. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av och pedagogisk skicklighet i utbildning inom MKV. Sökande bör kunna undervisa inom alla de tre spårinriktningar som ingår i institutionens kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap, dvs, medier, organisationskommunikation och journalistik. Särskilt vikt läggs på kunskaper inom kvantitativ metod och mediestudier.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrig skicklighet: Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
  • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
  • Lista med referenspersoner

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-07-01 eller efter överenskommelse och sex månader med möjlighet till förlängning.

Anställningsform: Heltidsanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor i MKV vid Institutionen för informatik och media, Therese Monstad, 018-471 10 18 och avdelningsföreståndare, Göran Svensson 018-471 15 20.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast 2021-05-17, märkt UFV-PA 2021/1587.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: Mål och regler för Uppsala universitet.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2022-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-07-01
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2021/1587
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-29
Sista ansökningsdag 2021-05-17

Tillbaka till lediga jobb