Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk cellbiologi bedriver undervisning för ca 1600 studenter per år inom olika utbildningsprogram såsom för läkare, sjuksköterskor, biomedicinare, apotekare och biomedicinska analytiker. 

Arbetsuppgifter: Undervisning inom grundutbildningen av studenter huvudsakligen i ämnena fysiologi och anatomi på de utbildningsprogram och kurser som Institutionen för medicinsk cellbiologi är involverad i: läkarprogrammet, kandidat och mastersprogram i biomedicin, apotekarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, receptarieprogrammet och dietistprogrammet samt fristående kurser. Utöver undervisning i fysiologi och anatomi kan undervisning inom ämnena cellbiologi och histologi även förekomma. Merparten av undervisningen sker på svenska, men kan även förekomma på engelska. I undervisningen ingår också kursledarskap med ansvar för bland annat schemaläggning och examination samt studierektorsskap i ämnet fysiologi vid institutionen.

Förutom undervisning ingår i arbetsuppgifterna även studieadministration i aktuella system som är Studentportalen, Studium (Canvas), TimeEdit (schema), Selma (kurstillfällen, kursplaner, kurslitteratur), LADOK (studieresultatdokumentation) och NyA (antagning), samt assistans i dessa system till personal och studenter. Vidare också utveckling, produktion och skötsel/underhåll av undervisningsmaterial. I arbetsuppgifterna ingår egen kompetensutveckling.

Kvalifikationskrav: Behörighet att anställas som universitetsadjunkt har, enligt högskoleförordningen, den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Uppsala universitets anställningsförordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare, att den sökande skall ha den förmåga i övrigt, som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som skall anställas som universitetsadjunkt skall enligt anställningsförordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande, utveckling och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Du måste kunna undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten med hänsyn till erfarenhet av planering, genomförande, utveckling och utvärdering av undervisning samt handledning av studenter. Undervisningserfarenhet inom relevant ämne prioriteras. Forskarutbildning i relevanta undervisningsämnen är en merit. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare samt riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare vid Uppsala universitet.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (vikariat) t.o.m. 2023-05-13, alternativt 24 månader.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Peter Hansell, 018-471 4130, peter.hansell@mcb.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 maj 2021, UFV-PA 2021/1564.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1564
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-29
Sista ansökningsdag 2021-05-12

Tillbaka till lediga jobb