Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för organismbiologi utlyser en doktorandtjänst i utvecklingsepigenetik hos kycklingar till programmet för miljötoxikologi. Forskaren kommer att vara en del av ’Environmental Epigenetics’ gruppen leds av Dr. Carlos Guerrero-Bosagna inom miljötoxikologiprogrammet.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. Vi studerar också de djupaste förgreningarna i livets träd med hjälp av bioinformatik och experimentella molekylära tekniker. Forskning om hur kemikalier av antropogent ursprung interagerar med cellfunktioner och ger upphov till långvariga hälsoeffekter på människor och djur utförs också. För mer information se www.iob.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktoranden kommer att driva ett forskningsprojekt om kycklingar i samarbete med Bern University i Schweiz. Projektet är en del av ett större projekt som finansieras av Swiss National Science Foundation och en H2020 Research Innovation Action. Projektet undersöker epigenetiska och transkriptomiska förändringar som förekommer i flera regioner i kycklinghjärnan (och andra organ relaterade till stressrespons) under utvecklingen. Arbetet kommer att omfatta molekylära (epigenetiska och genuttryck) och bioinformatikanalyser av DNA / RNA-prover som kommer från dessa vävnader samt etablering och underhåll av primära cellkulturer. Doktoranden kommer att vara involverad i DNA / RNA-extraktion från vävnader, tillämpning av vår GBS-MeDIP-metod för att bedöma DNA-metyleringsförändringar i reducerat genom, bioinformatiska analyser av data, datatolkning och samordning med våra samarbetare och tredjeparts tjänster (såsom sekvenseringsanläggningar). Projektet kommer att bidra till förståelsen av molekylära mekanismer för stressrespons hos kycklingar för att förbättra deras djurskydd i produktionsmiljöer.

Under doktorandstudierna förväntas doktoranden utveckla en doktorsavhandling, skriva vetenskapliga artiklar, presentera resultat vid vetenskapliga möten och konferenser och undervisa i relevanta kurser till Forskarskolan i Biologi (https://biology.uu.se/phd/).

Kvalifikationskrav: Kandidaten måste uppfylla de allmänna behörighetskraven för doktorsexamen /doktorandutbildning. Magister- eller masterexamen eller motsvarande, om 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå inom relevant ämne. Examen ska vara i biologi, biomedicin, fysiologi, bioteknik, veterinär eller relaterade områden.

Vi letar efter en ambitiös och motiverad kandidat som har ett djupt intresse för epigenetik i allmänhet, speciellt i epigenetisk dynamik under utveckling och svar på miljöfaktorer.

Vi behöver en kandidat med god kunskap i molekylärt labbarbete och bioinformatiska verktyg så som i engelska, både i tal och skrift. Dessutom ska kandidaten ha en god konceptuell förståelse av epigenetiska processer. Kandidaterna kommer att rankas enligt följande relevanta kriterier: förmåga att utföra molekylärt labbarbete med DNA/RNA, förmåga att utföra bioinformatiska analyser (särskilt i genomeprover), konceptuell kunskap om epigenetiska mekanismer, förmåga att sammanfatta resultaten på ett kortfattat och meningsfullt sätt, samt motivation att genomföra projektet. Med tanke på mängden data som förväntas genereras behöver vi en person med god organisations- och planeringsförmåga. Dessutom bör kandidaten vara villig och flexibel att resa utomlands för samordningsmöten med våra samarbetare och för presentation i vetenskapliga möten.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Det är fördelaktigt att ha erfarenhet av epigenetiskt arbete och bioinformatisk genomisk dataanalys och bearbetning. Erfarenhet och intresse för djurens välbefinnande hos produktionsdjur är en förtjänst. Bra prestationsförmåga och erfarenhet av att presentera och skriva vetenskapliga artiklar är också en merit.

Universitetet syftar till att rekrytera den person som i den kombinerade utvärderingen av sina dokumenterade kvalifikationer, kompetenser, färdigheter och tidigare erfarenheter bedöms som lämpligast för att utföra och utveckla arbetet i handen och bidra till en positiv utveckling av forskargruppen och avdelningen. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Anställningen: Doktorandtjänsten är en 4-årig utnämning och kandidaten kommer i första hand att ägna denna tid åt sina egna forskningsstudier. Annat avdelningsarbete, såsom undervisning eller administration, kan ingå i positionen (högst 20%) vilket leder till en motsvarande förlängning av doktorandperioden upp till 5 år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Den sökande måste vara berättigad till doktorandstudier vid Uppsala universitet.

Information om doktorandutbildning finns på fakulteten för naturvetenskap och teknik, http://www.teknat.uu.se/Doktorand/.

Ansökan: Ansökan bör skrivas på engelska. Den ursprungliga ansökan ska innehålla 1) en avsiktsförklaring på högst två sidor som beskriver dig själv, dina yrkeskvalifikationer, dina forskningsintressen och anledningarna till att du söker en doktorand inom detta projekt (lägg gärna till referenser om du känner behov), 2) din CV, 3) din magisteruppsats, 4) en kopia av dina examensbevis (kandidatexamen, magisterexamen) och kursbetyg, 5) kopior av författade vetenskapliga publikationer, 6) kopior av andra (non peer-reviewed) skriftliga artiklar (t.ex. relevanta blogginlägg, populärvetenskapliga artiklar etc.), 7) namn och kontaktinformation för minst två referenspersoner (med position, adress, e-postadress och telefonnummer). Extra dokument kan behövas för avancerade steg i urvalsprocessen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Carlos Guerrero Bosagna, carlos.guerrero.bosagna@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 21 maj 2021, UFV-PA 2021/1538.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1538
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-22
Sista ansökningsdag 2021-05-21

Tillbaka till lediga jobb