Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper bedriver en bred forskning och utbildning inom spännande områden som omfattar bland annat globala klimat- och naturresursfrågor, samt frågor om jordens inre och naturkatastrofer. Vi befinner oss i en spännande, expansiv, internationell miljö. Idag här vi cirka 250 anställda från mer än 30 länder. För mer information se www.geo.uu.se.

Den tvärvetenskapliga forskningen inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU) fokuserar på olika dimensioner av hållbar utveckling. Globala energisystem är ett av programmets övergripande teman som fokuserar på de globala, nationella och lokala energisystemen och hållbar resursanvändning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Naturvetenskap kombineras med teknisk, ekonomisk och social forskning för att analysera, förstå och modellera hur energisystem fungerar och förändras över tid och hur de interagerar med ekonomin, miljön och vårt samhälle.

Doktorandtjänsten är placerad i Uppsala inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU).

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktorandpositionen är en del av forskningsprojektet ”Att demontera makten kring fossilintensiva föreställningar" finansierat av Vetenskapsrådet. Det övergripande syftet med projektet, som leds av docent Magdalena Kuchler, är att kritiskt undersöka och förstå hur makten kring fossilintensiva föreställningar kan demonteras för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Genom att analysera och jämföra fyra olika fossilintensiva landskap (”carbonscapes”) – utvinning av brunkol och stenkol (”kollandskap”) i centrala och södra Polen, och utvinning av råolja och petrokemisk industri (”petrolandskap”) i nordöstra Storbritannien – kommer projektet att: 1) identifiera och kritiskt undersöka motstånd mot förändringar, till exempel att upprätthålla kol och olja som ifrågasatt eller diskursivt omarbetad energiresurs; 2) avslöja och kritiskt granska den socio-materiella dynamik som gestaltas i kol och olja samt vilka begränsningar/möjligheter det innebär för makten att föreställa sig framtiden; 3) identifiera öppningar och möjligheter att demontera och destabilisera föreställningar kring fossilt bränsle i utvalda fossilintensiva landskap. Projektet genomförs i en samarbetsvillig forskningsmiljö som involverar Uppsala universitet och Durham University.

Doktorandens arbete kommer att fokusera på att analysera ”kollandskap” i Polen, exemplifierat i djupkolbrytning i Övre Schlesien och gruvkolbrytning i centrala Polen. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med docent Magdalena Kuchler baserad vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Anställningen kan omfatta upp till 20% av undervisnings- och administrativt arbete, vilket förlänger anställningsperioden med motsvarande tid. Undervisningen kan till exempel omfatta kurser i ”Energi, vatten och mat” (1GE059), ”Energisäkerhet i lokala och globala energisystem” (1GV334) och ”Fossil utfasning och hållbara energiomställningar” (1GV210).

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha en magisterexamen i politisk ekologi, kulturgeografi, antropologi, statsvetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av att tillämpa kvalitativa forskningsmetoder, som textanalys, intervjuer, observationer, intressentkartläggning och etnografiska tillvägagångssätt. Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, samt vilja att resa utomlands är är krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Mycket goda kunskaper i polska, både i tal och skrift, samt erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Magdalena Kuchler, Telefon: +46 18 471 68 85, E-post: magdalena.kuchler@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 juni 2021, UFV-PA 2021/1534.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1534
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-23
Sista ansökningsdag 2021-06-02

Tillbaka till lediga jobb