Uppsala University, Department of Chemistry - Ångström Laboratory

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 260 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. 

Beskrivning av forskningsprojektet och forskningsmiljön: Målet med doktorandprojektet är utveckling och förståelse av vattenbaserade elektrolyter för framtida uppladdningsbara Li-jonbatterier. Mer specifikt ämnar vi identifiera och analysera passiveringslager tilltänkta att stabilisera gränssnitten mellan elektrod och elektrolyt. Utvecklingen baseras på en helautomatisk teststation för att förbereda och undersöka serier av elektrolyter. De mest framträdande elektrolytkompositionerna analyseras sedermera i detalj med avancerade analysmetoder, såsom operando gasanlys, kvartkristallmikrovågar, fotoelektronspektroskopi m.m.  Data-drivna modeller (maskininlärning) anpassas för att strukturera och analysera experimentella data. Forskningen ämnar inte bara fördjupa vår förståelse av elektrokemiska energilagringsprocesser, men också att bygga upp instrument tillägnade utveckling och förutbestämning av batteriers prestanda. Arbetet kommer bedrivas vid Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC) vid Uppsala Universitet i nära samarbete med världsledande industriella partners inom transportsektorn.

ÅABC: Ångström Advanced Battery Center (ÅABC) är inrymt i Ångströmlaboratoriet - ett av Europas bäst utrustade materialforskningslaboratorier. ÅABC samlar ca 70 forskare, av vilka 8 är seniora forskare (lektorer och professorer); resten är doktorander, postdoktorer, forskare och forskarassistenter. ÅABC är den ledande forskningsmiljön för utveckling av elektrokemiska lagringsmaterial och avancerad batteriteknik i Norden. På en årlig basis produceras ca 5 doktorsavhandlingar inom verksamheten. Forskningens fokus ligger på modern kommersiell, samt nästa generations, Li-jon batterier och framtida batteriteknologier som Na-jon, Li-S, organiska elektroder, fasta tillståndet etc. Expertisen ligger inom syntes av elektrod- och elektrolytmaterial och elektrokemiska tester, men likaviktigt är utvecklingen och tillämpningen av operandokaraktärisering genom vibrationsspektroskopi, masspektrometri, röntgenfotoelektronspektroskopi, etc.

Arbetsuppgifter: Vi letar framförallt efter en motiverad och ambitiös student. Studenten kommer bedriva forskningsstudier såsom att utforma, planera och genomföra det experimentella arbetet, ofta i samarbete med andra akademiska samarbetspartners, kritiskt analysera och diskutera resultaten och presentera sitt arbete muntligt vid vetenskapliga konferenser och skrivna i form av uppsatser i vetenskapliga tidskrifter. Slutligen förväntas studenten delta i alla obligatoriska gruppaktiviteter, inklusive att bli den ansvariga personen för specifik laboratorieutrustning. Arbetsuppgifterna kan också omfatta undervisning och andra administrativa åtaganden (högst 20%).

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik och/eller material men en stark komponent på fysisk kemi/kemisk fysik och material.
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande:

  • Särskilt meriterande är goda kunskaper inom elektrokemi och materialkaraktärisering.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år, enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

För ytterligare information om tjänsten kontakta: Erik Berg, erik.berg@kemi.uu.se eller Leiting Zhang, leiting.zhang@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2021, UFV-PA 2021/1518.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1518
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-19
Sista ansökningsdag 2021-05-24

Tillbaka till lediga jobb