Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Enheten för klinisk diabetologi och metabolism bedriver kliniska såväl som experimentella forskningsprojekt som inriktas mot typ 2-diabetes och fetma. Typ 2-diabetes är ett ökande folkhälsoproblem över hela världen. Sjukdomen karaktäriseras av rubbad betacellsfunktion i kombination med insulinresistens. Det är välkänt att fetma spelar en viktig roll i utveckling av insulinresistens, typ 2-diabetes och det metabola syndromet. Vi studerar samspelet mellan olika organ, framförallt hjärnan, fettväven, bukspottkörteln och tarmen, vid fetma och typ 2-diabetes. Det huvudsakliga målet för denna del av forskningsprogrammet är att identifiera nya mekanismer i hjärnans reglering av kroppens energi- och glukos-balans och de störningar där som kan bidra till insulinresistens och typ-2 diabetes. Framförallt belyses hjärnans kommunikation med andra  organ, via t ex neuroendokrina system och autonoma nervsystemet vid utveckling av typ 2-diabetes. I detta sammanhang kommer vi använda oss av flera olika undersökningsmetoder:

  • Avbildning av hjärnans funktioner (neuroimaging), med PET, funktionell och morfologisk MR, cerebralt blodflöde
  • Psykometri: test avseende psykosocial stress, depressivitet/ångest, kognitiva funktioner, symptom
  • Autonoma nervsystemets sympatiska och parasympatiska aktivitet
  • Metabol och hormonell reglering; clamp-teknik, belastnings-tester

Vi utför också funktionella analyser av hjärnans signalering till målvävnader, såsom fettväv och muskulatur med avseende bl.a. förändringar i deras celldifferentiering, glukos- och fettmetabolism, insulinkänslighet och uttrycket av neuroenkrint reglerade gener som har betydelse för typ 2-diabetes och fetma. Dessa studier förväntas identifiera nya biomarkörer och molekylära mekanismer, och kan ge uppslag till framtida läkemedelsbehandlingar.

Kvalifikationskrav: Avslutad universitetsutbildning motsvarande 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå, motsvarande master i relevant område (biomedicin, biokemi, medicinsk vetenskap eller motsvarande). Sökande bör ha erfarenhet av translationell forskning gärna innefattande ovan nämnda metoder samt av studier av samspelet mellan hjärnan och andra organ. Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper såsom noggrannhet, självständighet och ansvarstagande samt god förmåga till kommunikation, samarbete och organisation. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av metabola och endokrina studier såväl in vivo som in vitro.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jan Eriksson, jan.eriksson@medsci.uu.se eller Maria Pereira, maria.pereira@medsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2021, UFV-PA 2021/1439.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1439
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-14
Sista ansökningsdag 2021-05-06

Tillbaka till lediga jobb