Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 120 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset. EpiHubben, som är en del av IKV, är en institutionsövergripande forskningsenhet inom epidemiologi vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Syftet är att med gemensam kraft lägga en långsiktig grund för utvecklad epidemiologisk forskning.

Nu söker IKV en postdoktor inom cancer- och diabetesepidemiologi till Epihubben. Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning på ett år.

Projektbeskrivning: Att drabbas av både cancer och diabetes skapar en dubbel sjukdomsbörda med stor inverkan på individen och samhället. Livsstilsfaktorer, som fysisk aktivitet, har visat sig påverka risken för båda sjukdomarna. Det är dock svårt att studera livsstilsfaktorer på populationsnivå. I de befintliga studier som finns har data om livsstilsfaktorernas inverkan oftast samlats in vid ett enda tillfälle. Dessa studier kan därför inte besvara den viktiga frågan om huruvida patienter kan förbättra sin prognos genom att förändra sin livsstil, eftersom det inte har gått att jämföra data om livsstilsfaktorernas inverkan före och efter bekräftad diagnos. Syftet med vårt projekt är att använda data från nationella register för att undersöka egenskaper, faktorer och konsekvenser av förändringar i fysisk aktivitet hos individer med både cancer och diabetes. Projektet kan bidra till utvecklingen av framtida åtgärder och kliniska riktlinjer som syftar till att stötta cancerpatienter. Det kan också bidra till att identifiera vilka målgrupper som särskilt kan dra nytta av dessa åtgärder, för att på sikt kunna förbättra deras hälsoresultat samt minska socioekonomiska orättvisor vid cancerprognoser.

Arbetsuppgifter: Personen vi söker ska använda data från nationella register för att öka kunskapen om mönster av fysisk aktivitet efter en cancer- och diabetesdiagnos. Personen ska också undersöka om förändringar i fysisk aktivitet efter diagnos är relaterade till långsiktiga hälsoproblem och överlevnad. Arbetsuppgifterna består av självständig databearbetning, statistiska analyser och att skriva vetenskapliga artiklar i samarbete med forskningsgruppen.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha (eller erhålla innan anställningens startdatum) en doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i epidemiologi, biostatistik eller ämnesområde som bedöms likvärdigt. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. För att lyckas i rollen krävs det att du har ett starkt intresse för och erfarenhet av epidemiologi och/eller biostatistiska metoder, att du har expertkunskaper i epidemiologisk studiedesign, samt tidigare kunskap och erfarenhet av att självständigt programmera statistiska analyser av epidemiologisk data. Du ska ha dokumenterade färdigheter i datamanagement, statistiska analyser och statistisk modellering (Stata, SAS och/eller R). Du har mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i det engelska språket och du har utmärkta färdigheter i vetenskaplig skrift. Som person har du en fallenhet för att samarbeta med andra, vilket är nödvändigt för ett framgångsrikt arbete med andra såväl som individuellt. Du har lätt för att prioritera bland dina arbetsuppgifter och du har en god organisationsförmåga. Slutligen är du detaljorienterad och har ett professionellt förhållningssätt.

Önskvärt/meriterande: Erfarenhet av statistiska analyser av data från svenska nationella register är meriterande. Erfarenhet av forskning om fysisk aktivitet och cancer och/eller diabetes är meriterande. Erfarenhet av statistiska analyser av longitudinella data, trajectoryanalyser, överlevnadsanalys och/eller mediationsanalys anses också meriterande.

Instruktioner för ansökan: Din ansökan ska innehålla:

  • CV (max 2 sidor).
  • Personligt brev som beskriver dig, ditt forskningsintresse och erfarenhet, samt varför just du är lämplig för denna tjänst (max 2 sidor).
  • Publikationslista.
  • Kopior av doktorsexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter.
  • Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast möjligt, efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, ett år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om positionen lämnas av: Dr Hannah Brooke, hannah.brooke@pubcare.uu.se

För anställningsfrågor kontakta HR-generalist Higran Saghir, higran.saghir@surgsci.uu.se och personalsamordnare Karin Johansson, karin.johansson@surgsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12e maj 2021, UFV-PA 2021/1431.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1431
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-29
Sista ansökningsdag 2021-05-12

Tillbaka till lediga jobb