Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Inom forskningsprogrammet Fysikalisk kemi bedriver vi grundläggande och målinriktad forskning kring solenergiomvandling, yt- och kolloidkemi och kemisk dynamik. Vår forskning är mycket framgångsrik och vi har en stor andel externfinansierade nationella och internationella samarbetsprojekt. En stor andel av vår forskning är inriktad mot solceller och solbränslen, och vi söker med denna utlysning att bredda vår inriktning bortom dessa områden.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Laserspektroskopiska metoder är mycket viktiga inom dagens och framtidens fysikaliska kemi, och det har skett en mycket spännande utveckling under senare år. Dessa metoder har bred tillämpbarhet inom fysikalisk kemi, såväl som brett inom kemi och övrig naturvetenskap, teknik och medicin. Det är av strategisk vikt för oss att stärka vår långsiktiga kompetens kring laserspektroskopi inom fysikalisk kemi, inom både forskning och undervisning. Vi söker därför en biträdande universitetslektor som inte duplicerar den kompetens och inriktning vi redan har inom programmet, med som ändå kan verka i synergi med programmets övriga verksamhet. Den biträdande universitetslektorn ska komplettera och bredda vår kompetens- och forskningsprofil, t.ex. inom områden som gränsar mot biologi och medicin.

Arbetsuppgifter:

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta en mindre del administrativa uppgifter, då den anställde förväntas bidra kollegialt till forsknings- och utbildningsmiljön inom programmet, institutionen och UU i stort.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom fysikalisk kemi eller motsvarande, eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom både experimentell och teoretisk fysikalisk kemi, specifikt laserspektroskopi. Särskild vikt kommer tillmätas tvärvetenskapliga forskningsmeriter, med tillämpningar inom t.ex. biologi och medicin.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning och handledning inom fysikalisk kemi.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt, och då särskilt förmågan att bygga upp och leda en egen forskargrupp, rekrytera och handleda doktorander och postdoktorer, och erhålla externa forskningsanslag.

Övrig skicklighet: Dokumenterad förmåga till framgångsrikt vetenskapligt samarbete.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Leif Hammarström, 0704 25 08 32; leif.hammarstrom@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2021, UFV-PA 2021/1429.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1429
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-29
Sista ansökningsdag 2021-06-10

Tillbaka till lediga jobb