Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Språkvetenskapliga fakulteten gör under 2021 en satsning på postdoktorala forskare. Syftet är främst att främja yngre forskares möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk förkovran inom fakultetens ämnesområden. Anställningen är placerad vid Institutionen för nordiska språk med möjlighet till samverkan med övriga postdoktorer över institutionsgränserna. Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. Institutionen har en mångfasetterad och aktiv forskningsmiljö som rymmer såväl traditionell nordistik som nyare språkvetenskapliga strömningar.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av egen forskning. I uppgifterna ingår också att delta i institutionens seminarieverksamhet och i samspel med övriga forskare och lärare bidra till utvecklingen av institutionens vetenskapliga miljö. Därutöver ingår undervisning om 20 % i arbetsuppgifterna. Innehavaren förutsätts ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till arbetsplatsen i Uppsala.

Behörighetskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i nordiska språk, svenska språket, svenska som andraspråk, svenska med didaktisk inriktning eller motsvarande. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Den sökande ska vidare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Urval: Institutionen välkomnar ansökningar från alla deldiscipliner inom ämnet nordiska språk. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och potential. Härvid beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet, men även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Universitetet kommer främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Ansökan: I ansökan ska ingå en plan om maximalt 5 sidor (exkl. referenser) som beskriver den forskning som den sökande planerar att bedriva inom ramen för anställningen. Av forskningsplanen ska också framgå hur den sökande avser att publicera resultaten från projektet och på vilket sätt forskningen kan bidra till institutionens forskningsmiljö. Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, kopior av examensbevis och betyg. Vi ser gärna att minst två referenspersoner anges. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Placeringsort: Uppsala.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt, professor David Håkansson, 018-471 6391, david.hakansson@nordiska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 7 maj 2021, UFV-PA 2021/1383.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1383
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-15
Sista ansökningsdag 2021-05-07

Tillbaka till lediga jobb