Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Forskningsprogrammet Luft-, vatten-, och landskapslära samlar forskning och utbildning i hydrologi, meteorologi, miljöanalys och naturgeografi.

Arbetsuppgifter: Undervisning (50%) och forskning (50%). Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av studenter. Lärare förväntas främst undervisa i kurser med hydrologisk/geohydrologisk inriktning på grund och avancerad nivå inom Vattenteknik samt civilingenjörsprogrammet i Miljö och vattenteknik. Men även inom kandidatsprogrammet i geovetenskap. Handledning och examination av examensarbeten inom utbildningsprogrammen kan ingå.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen i eller har motsvarande vetenskapliga kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav:

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, men särskild vikt vid pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom geohydrologi och/eller hydrologi. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning och examination inom hydrologi, grundvattenmodellering, vattenresurser och fluidmekanik men även handledning av studentarbeten och undervisning i fältmätningar.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forsknings anknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitets anställningsordning, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-07-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 7 månader.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Programansvarig professor Veijo Pohjola, tfn 018-471 2509; e-post veijo.pohjola@geo.uu.se, studierektor Rickard Pettersson, tfn 018-471 2525; e-post rickard.pettersson@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2021, UFV-PA 2021/1296.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-07-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1296
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-08
Sista ansökningsdag 2021-05-06

Tillbaka till lediga jobb