Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap. Vi är sammanlagt ca 200 medarbetare.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Den utlysta postdoktorala tjänsten avser heltid inom ett fem-årigt internationellt forskningsprojekt som syftar till att studera föräldrars och hälso- och sjukvårdspersonalens preferenser gällande screening och genetisk testning av nyfödda för sällsynta diagnoser samt försök att identifiera patienter med symtom via deras elektroniska medicinska journaler och en algoritm. Hur informationen uppfattas kommer att undersökas med ett instrument som mäter Empowerment. Den postdoktorala tjänsten är tidsbegränsad till två år med planerad utlysning av en forskartjänst därefter.

Arbetsuppgifterna består i att i samverkan med andra forskare i det forskarteam kring preferensforskning som finns vid Centrum för forskningsetik & bioetik planera och genomföra projektet, sammanställa och analysera forskningsdata samt skriva manus till vetenskapliga artiklar. Samverkan kommer att ske med kliniker i framförallt Tyskland och Italien, samt preferensforskare i Rotterdam. Forskarteamet kring preferensforskning är engagerat i flera olika projekt och man hjälps åt kring dessa.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i medicinska vetenskaper. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Sökanden bör ha kunskap och förmåga att använda kvalitativa metoder samt, om kunskap inte finns, intresse av att lära sig kvantitativa metoder inom preferensforskningen såsom Discrete Choice Experiment. Förmåga till självständigt forskningsarbete är väsentlig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Seniorprofessor Mats Hansson 0763-41 20 50, mats.hansson@crb.uu.se.

För information om hur forskarteamet kring preferensforskning arbetar kontakta någon av:  Docent Ulrik Kihlbom, Ulrik.Kihlbom@crb.uu.se, Jennifer Viberg Johansson, Jennifer.Viberg@crb.uu.se, Jennifer Drevin, Jennifer.Drevin@crb.uu.se, Åsa Grauman, Åsa.Grauman@crb.uu.se, Karin Schölin Bywall, karin.bywall@crb.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2021, UFV-PA 2021/1134.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1136
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-12
Sista ansökningsdag 2021-07-12

Tillbaka till lediga jobb