Uppsala universitet, Kansliet för medicin och farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Områdeskansliet för medicin och farmaci med drygt 60 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till områdesnämnden för medicin och farmaci samt institutioner och centrumbildningar inom vetenskapsområdet. Det är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via områdesnämnden och dess vicerektor. Områdeskansliet arbetar med forsknings- och utbildningsstöd, ekonomisk planering, uppföljning av verksamheten, stöd till studenter samt stöd till lärare som vill utveckla sin undervisning. Vidare medverkar områdeskansliet i rekrytering av lärare till institutionerna inom vetenskapsområdet. Områdeskansliet samarbetar med övriga avdelningar vid universitetsförvaltningen vid beredning av ärenden och medverkar också i utredningar och remisser på uppdrag av universitetets ledning.

Områdeskansliet består av fem enheter. Anställningen som utbildningsledare är placerad vid enheten för utbildningsstöd som består av 13 personer. Enhetens övergripande uppdrag är att ge administrativt stöd och service till kommittéer, prodekaner, ordföranden, programansvariga och institutioner vad gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, internationalisering av utbildning samt kommittén för lika villkor. Som utbildningsledare jobbar du nära de andra enheterna vid områdeskansliet. I denna anställning har du ett kontinuerligt samarbete med enheten för studentservice, farmaci, medicin och vård.

Arbetsuppgifter: Anställningen innebär i huvudsak att utgöra ett kvalificerat administrativt stöd till vetenskapsområdets utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, i synnerhet till farmaceutiska fakulteten med dess program och fristående kurser. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, främst utbildningsledare och utbildningshandläggare, programadministratörer, studievägledare, fakultetsekonom samt prodekan och programansvariga. En viktig del är att samverka och samarbeta med institutionerna inom fakulteten, vetenskapsområdet, områdesledningen, andra avdelningar inom universitetsförvaltningen samt externa samarbetspartners och uppdragstagare.

Som utbildningsledare har du en central roll och ledande funktion. I arbetet ger du kvalificerat stöd till prodekan vad gäller projektledning, planering, utredning och utvärdering. Du ansvarar för administrativt stöd och service vid fakultetsövergripande utbildningsfrågor och är ansvarig handläggare för farmaceutiska fakultetens kommitté för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUFF). Detta innebär att du upprättar kallelser inför sammanträden, förbereder underlag till beslut, ansvarar för protokoll, expedierar, diarieför och följer upp beslut.

I arbetet genomför du, tillsammans med beslutsfattare, verksamhetsplanering. Detta inbegriper, bland annat fördelning av medel till utbildningar, utbildningsprognoser, utbildningsuppföljningar, återrapportering, verksamhetsrapporter samt årsbokslut. Du medverkar i budgetarbete, ger stöd vid ekonomisk avstämning och uppföljning samt jobbar med metod- och kvalitetsarbete.

Det förekommer att du handlägger avtal samt arbetar med utbildnings- och kursplaner i universitetets studieadministrativa system. I förekommande fall bereder du komplicerade studentärenden.

Inom anställningen jobbar du även vetenskapsområdesövergripande. Du kan komma att vara representant i styr- och arbetsgrupper samt ansvarig handläggare för ett brett spektrum av ärenden och uppgifter som förekommer vid områdeskansliet för medicin och farmaci, såsom remisser, yttranden, projektgrupper, utredningar, metod- och kvalitetsarbete. Arbetstoppar vid exempelvis terminsstart, terminsavslut och årsbokslut förekommer.

Kvalifikationskrav:

 • Examen från högskoleutbildning eller utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
 • God förmåga till tydlig och saklig kommunikation i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Mångårig erfarenhet av ledarskap. Erfarenhet som chef, projektledare eller ledare med personal-, budget- och/eller resultatansvar är meriterande. 
 • Erfarenhet av att arbeta med omorganisation och förändringsarbete.
 • Erfarenhet av kvalificerat arbete vid statlig myndighet eller som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
 • Erfarenhet av administrativt stöd till kommitté, nämnd, projektgrupp eller styrelse eller som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt.
 • Erfarenhet av att ge verksamhetsstöd och service.

Vid denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas med arbetsuppgifterna behöver du vara kommunikativ, tydlig, saklig och professionell. Du är en skicklig ledare och har goda referenser vad gäller ditt ledarskap. Du har förmåga att samarbeta på ett framgångsrikt sätt med människor på olika positioner inom universitet och samarbetspartners. Det är viktigt att du är stabil och serviceinriktad. Arbetsuppgifterna kräver även att du är självgående samt har god förmåga till strukturerat arbete där du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • God kännedom om universitetsvärlden, gärna inom medicin och farmaci.
 • God kännedom om regelverk och förutsättningar för utbildningsverksamhet vid universitet och högskolor. Exempelvis gällande lagstiftning, utbildningsfinansiering, uppföljning och utvärdering.
 • Utbildning på forskarnivå, det är meriterande att vara disputerad inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci eller angränsande områden.
 • Utbildning i ledarskap och/eller projektledning.
 • Erfarenhet av att jobba med tilldelning av medel och ekonomiska frågor, gärna inom universitet och högskola.
 • Erfarenhet av samverkan och samarbete inom universitet, andra myndigheter, samarbetsorganisationer och uppdragstagare.
 • Kunskap om upprättande och förnyelse av avtal.
 • Erfarenhet av att arbeta med de studieadministrativa datasystemen.
 • Erfarenhet av kvalitets-, metod- och utvecklingsarbete.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas. 

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Malin Engelmark, malin.engelmark@uadm.uu.se, 070-167 97 62.

Välkommen med din ansökan senast den 5 maj 2021, UFV-PA 2021/1030.

Observera att intervjuer kommer påbörjas under ansökningstiden.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/1030
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-15
Sista ansökningsdag 2021-05-05

Tillbaka till lediga jobb