Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Avdelningen för tillämpad mekanik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. På avdelningen arbetar vi med undervisning och forskning i solidmekanik med tillämpningar från byggkonstruktioner på makronivå ned till materialdesign i nanoskala för lastbärande material.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Hållfasthetslära är ett teknikvetenskapligt ämne som kan ses som en länk mellan materialvetenskap och tillämpad mekanik. Hållfasthetslära handlar om mekaniska egenskaper hos material och konstruktioner och omfattar grundläggande såväl som tillämpad forskning. En viktig tillämpning är inom byggkonstruktion och strukturmekanik, där hållfasthetstekniska metoder kan användas för dimensionering och materialval i byggda konstruktioner.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning och administration, främst kurser i dimensionering av bärande konstruktioner och byggnadsmekanik på grundläggande nivå inom högskoleingenjörsprogram. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen bedrivs bl.a. som föreläsningar, räkneövningar, laborationer, studiebesök och examination.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta utveckling av experimentell utrusning för mekanisk karakterisering av byggmaterial, som trä, och finit-element-beräkningar av uppdragskaraktär.
 • Handledning och ämnesgranskning av examensarbeten i hållfasthetslära och byggkonstruktion ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav:

 • Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom konstruktions- eller   maskinteknik med inriktning mot hållfasthetslära.
 • Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav:

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas. Avlagd examen på forskarnivå inom konstruktions- eller maskinteknik med inriktning mot hållfasthetslära är starkt meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisning i byggnadsmekanik och dimensionering av konstruktioner. 

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Övrig skicklighet: Verksamheten har återkommande uppdrag kring konstruktionsberäkningar för stöttning av krypande träkonstruktioner. Skicklighet i FEM-beräkningar och mekanisk provning av trämaterial är av vikt för att kunna bibehålla och utveckla denna del av verksamheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Kristofer Gamstedt, 018-471 3026, kristofer.gamstedt@angstrom.uu.se.  

Välkommen med din ansökan senast den 12 maj 2021, UFV-PA 2021/546.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enl överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/546
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-04-22
Sista ansökningsdag 2021-05-12

Tillbaka till lediga jobb