Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 80 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid Avdelningen för Industriell teknik, Ångströmlaboratoriet. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se.

USER - Uppsala Smart Energy Research group – är i hög grad tvärvetenskaplig, kombinerar tillämpade och teoretiska, samt kvalitativa och kvantitativa, angreppssätt och är involverad i omfattande samarbeten med näringslivet och andra lärosäten. En av de många teoretiska utgångspunkter som USER har är social marknadsföring, vilket innebär att teorier inom den traditionella marknadsföringen, som främst används för att sälja produkter och tjänster, tillämpas i sammanhang där syftet inte är kommersiellt, utan att gynna en viss målgrupp, allmänheten eller samhället i stort. I det här fallet är fokus för forskningen elkonsumenters roll i övergången till ett hållbart energisystem och vilken betydelse olika interventioner, till exempel ekonomiska incitament och återkoppling, kan ha i det sammanhanget. För mer information, se forskargruppens webbplats: USER - Uppsala universitet.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Som doktorand bidrar du till den tvärvetenskapliga forskning som forskargruppen USER bedriver inom området användarperspektiv på smarta elnät och energiomställningen. Det övergripande syftet med forskningen är att öka kunskapen om elkonsumenters, prosumenters och elbilförares roll i förverkligandet av visionen om framtidens smarta elnät. Forskarstudierna bedrivs inom ramen för projekt som framför allt fokuserar på efterfrågeflexibilitet i användarledet. Du deltar i datainsamling, analyser och sammanställning av resultat i samarbete med övriga medlemmar av USER. Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan. Vi söker kandidater som har civilingenjörsexamen med inriktning mot till exempel ”System i teknik och samhälle” eller masterexamen inom relevant samhällsvetenskapligt område såsom företagsekonomi eller psykologi.
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
  • God förmåga att samarbeta.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Gedigna kunskaper om elanvändning och mikroproduktion i bebyggelsen, elmarknaden och energisystemets aktörer och deras respektive verksamheter samt de utmaningar som omställningen av energisystemet innebär är meriterande. Det är även breda kunskaper om olika angreppssätt, tidigare erfarenheter av statistiska analyser samt ett genuint intresse för tvärvetenskapliga frågeställningar inom det aktuella ämnesområdet och omställningen till ett hållbart energisystem i allmänhet.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast/enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cajsa Bartusch, 070 527 43 27, cajsa.bartusch@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2021, UFV-PA 2021/713.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/713
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-22
Sista ansökningsdag 2021-03-15

Tillbaka till lediga jobb