Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 260 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. 

Beskrivning av forskningsprojekt och arbetsuppgifter: Doktoranden kommer att arbeta med ett forskningsprojekt som finansieras av SwedNESS forskarskola.

Forskningsämnet gäller de långlivade organiska miljöföroreningarna per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS). Dessa används i vattentåliga kläder, non-stick köksredskap och många andra produkter såsom matförpackningar, paraplyer och brandbekämpningsskum. Kort sagt, de finns överallt runt omkring oss. PFAS-kemikalier har även läckt ut i mark och, särskilt i vissa regioner, i dricksvatten. Detta innebär ett stort miljöproblem då PFAS med potentiellt toxiska egenskaper inte bryts ned utan istället ackumuleras i vår miljö. PFAS föroreningar kan både ansamlas och vara mycket rörliga i miljön. Arbetet i projektet syftar till att med avancerade neutronspridningstekniker och kompletterande metoder få en molekylar mekanistisk förståelse av adsorptionen och urlakningen av PFAS. Den resulterande kunskapen om grundläggande egenskaper hos PFAS är avgörande för att utveckla lämpliga strategier för att förebygga PFAS-föroreningar och för sanering och skydd av miljön och människors hälsa. Neutronspridning kommer att användas för att studera PFAS i lösningar och adsorption på miljörelevanta ytor inklusive aluminiumoxid och ytaktivt modifierad aluminiumoxid. Projektet ligger inom ett tvärvetenskapligt forskningsfält som kombinerar fysikalisk kemi, neutronspridning och miljökemi för att utöka vår kunskap om sorptionsprocesser för framväxande organiska mikroföroreningar. Arbetet leds av professor Adrian Rennie (UU), Assoc. Prof. Lutz Ahrens vid SLU och Dr Maja Hellsing på RI.SE.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik eller relaterad vetenskap.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • God datavana.

Vi söker en kandidat som är mycket motiverad, villig att ställa frågor och ivrig att lära sig ny vetenskap samt besitter stark uthållighet inför utmanande uppgifter.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom bra organisatorisk disciplin, god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen

Önskvärt/meriterande: Avancerad kunskap och/eller praktisk erfarenhet av ytkemi, organisk kemi eller relevanta analysmetoder. Tidigare projektarbete som visar deduktiva, analytiska och problemlösande färdigheter är en fördel.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ange namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Adrian Rennie, adrian.rennie@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 5 maj 2021, UFV-PA 2021/681.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/681
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-22
Sista ansökningsdag 2021-05-05

Tillbaka till lediga jobb