Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Galenisk farmaci och nanoteknologi • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakokinetik • Farmakometri • Farmakoterapi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Nanoteknologi • Samhällsfarmaci

Mer information www.farmaci.uu.se

Projektbeskrivning: Forskaren kommer att arbeta i gruppen för translationell farmakokinetik och farmakodynamik, se tPKPD . Gruppen arbetar med grundläggande och funktionella aspekter av farmakokinetik och farmakodynamik, särskilt vad gäller läkemedelstransport till hjärnan. Vi är särskilt intresserade av läkemedelstransport över CNS-barriärerna till hjärnan av både små och stora molekyler. Detta är av största vikt för att optimera läkemedelsutvecklingen och främja effektiv behandling av CNS sjukdomar.

Forskaren kommer att utvärdera farmakokinetiska aspekter på utvecklingen av läkemedels neurotoxicitet som en del av EU IMI2-RIA-finansierade projekt NeuroDeRisk[IL1] [MH2]  (Neurotoxicity De-Risking in Preclinical Drug Discovery). Neurotoxicitet, d.v.s. en skadlig effekt på centrala nervsystemet eller perifera nervsystemen kan vara ett stort problem i kliniska faser av läkemedelsutvecklingen. NeuroDeRisk-konsortiet kommer att tillhandahålla nya validerade och integrerade verktyg för att förbättra den prekliniska förutsägbarheten av läkemedels negativa effekter på nervsystemet och därigenom bidra till att utveckla säkrare läkemedelskandidater i tidigare FoU-faser. Forskaren kommer att ingå i det internationella konsortiet bestående av 19 akademiska och industriella partners.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör att planera och utföra in vivo prekliniska farmakokinetiska studier, att utföra bioanalys av läkemedel med hjälp av LC-MS/MS och att utföra farmakokinetisk dataanalys. Dessutom ingår att skriva och publicera artiklar samt att presentera resultaten på nationella och internationella konferenser, samt att samarbeta med andra forskare inom NeuroDeRisk-konsortiet. Inom tjänsten ingår också handledning av masterstudenter.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen (PhD) inom farmakokinetik och som gjort post-doc inom relevant område. Särskild vikt läggs på in vivo färdigheter i preklinisk forskning, inklusive ett FELASA C-certifikat. Betoning läggs på personlig lämplighet. Den sökande måste ha god kommunikationsförmåga på engelska, både skriftlig och muntlig, pga den internationella arbetsmiljön.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap om struktur och funktion av barriärer i centrala och perifera nervsystemet inkluderande blod-hjärnbarriären, blod-CSF barriären o dyl vid hälsa och sjukdom, liksom en förståelse för transportmekanismer över barriärerna är meriterande.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev gällande lämplighet, intresse för positionen och forskningsintresse
  • CV med publikationslista
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (email och telefonnummer)
  • Examensbevis, samt annan relevant dokumentation.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-03-17 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-12-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Margareta Hammarlund-Udenaes e-mail mhu@farmaci.uu.se, tel 018-471 4300, eller av HR-generalist Pernilla Larsson, pernilla.larsson@farmaci.uu.se, tel 018-471 5394.

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2021, UFV-PA 2021/633.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-17 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2021/633
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-18
Sista ansökningsdag 2021-03-04

Tillbaka till lediga jobb