Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Beskrivning av forskargruppen och forskningsprojektet
Forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting, är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av samhällets insatser för barns och föräldrars psykiska hälsa. Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med kommuner, landsting och frivilligorganisationer.

Sveriges regering vill utjämna ojämlikheter i hälsa inom en generation och betonar vikten av det kompensatoriska uppdraget och tidiga insatser. Rinkeby-modellen är ett utökat hembesöksprogram framtagen för utsatta områden med låg socioekonomisk status. Modellen inkluderar hälsofrämjande insatser för tandvård, psykisk och fysisk hälsa, skadeprevention, fäders engagemang och vägledning för adekvat användning av vården. Forskargruppen har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera Rinkeby-modellen i fyra olika pilotkommuner, både vad gäller process och effekt.

Vi söker nu en forskare som ska arbeta med utvärderingen, tillsammans med flera seniora forskare. 

Arbetsuppgifter: Forskarens uppdrag är att ansvara för kommunikation med våra projektpartners, att skriva etikansökan, leda såväl kvalitativ som kvantitativ datainsamling, genomföra dataanalys samt skriva rapporter, såväl populärvetenskapliga som avsedd för vetenskaplig publikation.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller medicinsk vetenskap, med fokus på interventionsforskning eller implementering, alt. kvalitetsförbättring. Goda kunskaper inom statistisk analys är ett krav. Du ska kunna hantera statistikprogrammet SPSS, eller motsvarande, och kunna genomföra grundläggande analys av data självständigt samt avgöra när specialistkunskap inom statistik behövs. Likaså krävs viss erfarenhet av kvalitativ forskning när det gäller datainsamling och dataanalys med valfri kvalitativ metod.

Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav för att kunna kommunicera med våra nationella projektpartners och för framställning av rapporter på svenska. Mycket goda kunskaper i engelska – såväl muntliga och skriftliga - är också ett krav då vi arbetar internationellt och publicerar på engelska. Tidigare vetenskaplig publikation är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Du ska vara ambitiös, seriös och ha vana att leverera det du åtar dig. Goda sociala färdigheter är viktiga för att bygga relationer med våra projektpartners samt brukarna, som blir en viktig del i projektet. Vi vill att du arbetar självständigt, men trivs med att vara med i ett team. Tidigare erfarenhet av projektledning är också meriterande, liksom postdok erfarenhet.

Ansökan: Ansökan ska innehålla meritförteckning, inklusive publikationslista, personligt brev och kopia på avhandlingen samt kontaktuppgifter till två referenser.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-03-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 1 år

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sarkadi, Anna.Sarkadi@pubcare.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 Mars 2021, UFV-PA 2021/631.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-15
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/631
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-18
Sista ansökningsdag 2021-03-04

Tillbaka till lediga jobb