Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi (it.uu.se) har cirka 280 anställda och bedriver forskning och utbildning inom ett antal områden inom datavetenskap och informationsteknik. Forskningen är organiserad i fem avdelningar. Ett av forskningsområdena vid avdelningen för visuell information och interaktion är datoriserad bildanalys.

Den här doktorandtjänsten är vid forskargruppen Computer-assisted Applications in Medicine (CAiM) ledd av Orcun Göksel. Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och är i gränslandet mellan områdena medicin, teknik och datavetenskap. CAiM är en del av centret Uppsala MedTech Science and Innovation, och tillhör avdelningen för visuell information och interaktion vid Institutionen för informationsteknologi.

Centret MedTech Science and Innovation (medtech.uu.se) bedriver och samordnar forskning i Uppsala inom medicinteknik. Det är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Centret är en nod i det svenska strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health och är placerat vid institutionen för medicinsk teknik och fysik vid Akademiska sjukhuset. En sådan närhet till kliniken ger CAiM-gruppen och doktoranden en unik miljö, där forskningsproblem motiveras av direkta kliniskt behov. Dessutom ger det en unik möjlighet att koppla vetenskaplig och teknisk utveckling till faktiska medicinska tillämpningar. Detta säkerställer att den genomförda forskningen är relevant för vården.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Arbetsuppgifterna kommer att involvera utformning, utveckling och testning av signal- och bildbehandlingsmetoder för bildrekonstruktion med hjälp av ultraljud. Ultraljud är en säker, bärbar och billig medicinsk avbildningsmetod som kan generera bilder i realtid. Ultraljud används i många kliniska tillämpningar. Konventionell ultraljudsavbildning genererar gråskalebilder genom att skicka ut ljudvågor och analysera ekot, alltså de ljudvågor som reflekteras. Den här tekniken ger inte kvantitativ information och är inte lämplig för vissa kliniska uppgifter. Icke desto mindre är ultraljudsdata en rik informationskälla, vars framgångsrika användning kan revolutionera många medicinska tillämpningar. Doktoranden kommer att delta i utvecklingen av nya tekniker för ultraljud och bildanalys, med fokus på t.ex. bildsekvenser, numeriska metoder och djupinlärning. Studenten förväntas samarbeta med projektpartners, andra doktorander och studenter.

Kvalifikationskrav: Kandidaten måste ha (vid tidpunkten för projektets start) en magisterexamen i teknik, fysik, datavetenskap, matematik eller relaterade områden som är relevanta för doktorandprojektets ämne. Utmärkt kommunikationsförmåga i skriftlig och muntlig engelska är ett krav. Kunskaper i svenska krävs inte.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Entusiasm för banbrytande forskning, laganda och förmåga för oberoende problemlösning är eftertraktade egenskaper. Höga betyg, teoretiska och praktiska färdigheter samt programmeringskunskap önskas. Erfarenhet och intresse för signalbehandling, bildanalys/datorseende, djupinlärning, sannolikhetsteori, numerisk optimering eller (medicinsk) fysik är meriterande. Med tanke på positionens tvärvetenskapliga och tillämpade karaktär är förståelse och intresse för det biomedicinska området och vårdområdet samt samarbete med kliniska partners en fördel.

Ansökan: Ansökan måste också innehålla ett CV, kopior av betyg och examensbevis och ett kort motivationsbrev som beskriver dina forskningsintressen och relevanta färdigheter. Om tillämpligt kan du också inkludera en kopia av en ny avhandling / projektrapport och max 2 medförfattade publikationer (genom att beskriva dina egna bidrag i motivationsbrevet) och andra relevanta dokument. Ange ditt tidigaste startdatum och ange kontaktinformationen för minst en referens.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Våren 2021 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Orcun Göksel, orcun.goksel@it.uu.se, +46 18-471 3460, http://goksel.org

Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2021, UFV-PA 2021/630.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/630
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-18
Sista ansökningsdag 2021-04-19

Tillbaka till lediga jobb