Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) vid Uppsala universitet bedriver interdisciplinära forskningssamarbeten som kopplar samman de matematiska vetenskaperna med andra vetenskapliga discipliner och industrin. CIM tillhandahåller utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datorsimulering, och bedriver sedan 2011 en forskarskola; för mer information se CIM:s webbplats. Vi söker nu upp till fyra doktorander som skall ansluta sig till CIM:s forskarskola för att arbeta med föreslagna forskningsprojekt. Tillgängliga projekt hittar du på projektsidan.

Arbetsuppgifter: En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar fyra år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%) innefatta övrig institutionstjänstgöring, doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande omfattning. Doktoranden skall arbeta inom ett interdisciplinärt forskningsprojekt, med minst två handledare från olika vetenskapliga ämnen, eller en från industrin och en från akademin.

Doktoranden förväntas delta aktivt i centrumets och forskarskolans verksamheter, såsom seminarier och konferenser. Vidare krävs att doktoranden läser minst 30 hp (sex månaders heltidsstudier) doktorandkurser i matematik, modellering, statistik, beräkningsvetenskap, som ges av t.ex. matematiska institutionen och institutionen för informationsteknologi.

Kvalifikationskrav: Den sökande förväntas ha ett intresse för tillämpad matematik och/eller modellering i ett interdisciplinärt sammanhang. En doktorandanställning förutsätter en masterexamen inom ett område som är relevant för att bedriva forskning i tillämpad matematik, t.ex. matematik, ingenjörsvetenskap eller beräkningsvetenskap. Sökande med en annan bakgrund, t.ex. inom kemi eller biologi, med intresse för och kompetens i matematisk modellering uppmuntras också att söka.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett personligt brev (på max 1 sida) innehållande sökandes reflektion om det valda forskningsprojektet (bland de tillgängliga), med fokus på en personlig motivering till valet av projekt, och argument till varför den sökandes bakgrund passar valt forskningsprojekt. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (om tillgängligt) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

För anställning som doktorand inom CIM krävs att innehavaren antas till utbildning på forskarnivå hos en lämplig institution vid Uppsala universitet. Den sökande förväntas kunna påbörja sin anställning i september 2021 eller enligt överenskommelse.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ytterligare information: Den sökande ska kontakta en tilltänkt handledare vid Uppsala universitet för att diskutera forskningsprojektet innan ansökan skickas in.

Ansökningarna kommer att utvärderas i två steg. Först gör handledarna och deras respektive institutioner en intern prioritering. I andra steget bedöms de högst prioriterade ansökningarna tillsammans med projektbeskrivningarna från handledarna gemensamt.

Ansökan måste innehålla:

 1. Namn på tilltänkta handledare och projekttitel
 2. Ett personligt brev om max en sida (se ovan)
 3. CurriculumVitae (maximalt två sidor)
 4. Examensbevis (om examen är klar) och registerutdrag (med avklarade kurser och betyg) som styrker behörighet till utbildning på forskarnivå vid vald institution
 5. Publikationslista (om publikationer finns)
 6. En kopia av examensuppsats eller en detaljerad beskrivning av arbetet samt en plan för dess slutförande om det inte är färdigt vid ansökningstidens utgång. Examen måste vara färdig vid tillträdet
 7. Namn, befattning, relation till sökande samt e-postadress till två referenspersoner
 8. Övrig dokumentation som den sökande anser relevant för sin ansökan

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Föreståndaren för CIM, universitetslektor Jörgen Östensson, tel 018-471 3289, e-post jorgen.ostensson@math.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2021, UFV-PA 2021/616.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/616
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-16
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb