Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

 

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material.

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material (NFM) är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Forskare vid NFM har omfattande erfarenhet inom organisk energilagring, biokompabilitet och nanosäkerhet, additiv tillverkning, samt utveckling av funktionella porösa material.

Projektbeskrivning: Inom avdelningen för nanoteknologi och funktionella material har vi under flera år utvecklat cellulosabaserade material och ledande polymerer för energilagrings- och miljöapplikationer.

Vi avser att starta ett nytt projekt inom ovanstående område fokuserat på så kallat kolfiberpapper. Kolfiberpapper, ofta kallat ”kolpapper”, är ett ledande material som kännetecknas av unika egenskaper såsom hög elektrisk ledningsförmåga, kemisk stabilitet, låg vikt, porös struktur och mekanisk integritet. Det har använts flitigt som en avancerad plattform för att framställa energilagringsanordningar, men en begränsning är de höga fiberkostnaderna på grund av den tid/energikrävande karboniseringsprocessen i produktionen av kolfiber. Det är därför mycket tilltalande att producera kolfiber från naturliga biopolymerfibrer med låg kostnad via ett förenklat karboniseringsförfarande och en förenklad tillverkningsprocess.

Projektet, som kommer att genomföras vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, syftar till att utveckla cellulosabaserad kolfiber för tillverkning av elektrokemiskt stabilt och mekaniskt flexibelt cellulosabaserat kolpapper och utvärdera dess potential i flexibla energilagringsenheter. Andra miljörelaterade tillämpningar kommer också att undersökas.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna inom forskningsprojektet innefattar framställning av ledande polymer/cellulosakompositer och användning av sådana kompositer som kolprekursorer för att producera nya kolfiber via olika karboniseringstekniker. De framställda kolpappren kommer att utvärderas som papperselektroder för elektrisk energilagring och liknande tillämpningar. Papperstillverkningstekniker kommer att användas för framställning av material och karakterisering av materialens elektriska- samt mekaniska egenskaper kommer att utföras. Processer för kompositframställning samt för snabb värmning och karbonisering av kompositmaterialen kommer att utvecklas.

Kvalifikationskrav: Civilingenjörsexamen eller masterexamen inom kemiteknik, nanoteknologi, materialkemi eller motsvarande utbildning inom angränsande områden.

Vi kräver grundläggande kunskaper inom och erfarenhet av organisk kemi och materialkemi. Även sökande som förväntas erhålla sin examen under våren 2021 är välkomna att söka.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av arbete med kolmaterial, batterier, superkondensatorer, elektrokemi och cellulosa är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.

2) CV (max 2 sidor).

3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Våren 2021 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Jonas Lindh, jonas.lindh@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2021, UFV-PA 2021/580.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2021 eller enl överenskommelse
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/580
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-03-08

Tillbaka till lediga jobb