Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har drygt 300 anställda, varav 120 seniora forskare, 110 doktorander och 30 forskargrupper. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år. För mer information, se www.it.uu.se.


Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Det virtuella minnessystemet är grundbulten för minneshantering i operativsystem och har med tiden växt till att effektivt stödja även minnesskydd och isolation i molnmiljöer (både ”containers” och virtualisering). Dock har den exponentiella ökningen av minnesanvändning i applikationer samt minneskapaciteten i servrar förslöat virtuell minnesöversättning, vilket i sin tur gör hela systemet långsammare.

Detta projekt ämnar inrikta sig på dessa prestandaproblem genom att samformgiva operativsystemet och hårdvaruarkitekturen för en mer effektiv virtuell översättning av minnesadresser. Arbetet inom projektet handlar om att dels formgiva hårdvaruförbättringar för adressöversättningar och dels skapa ett effektivt stöd från operativsystemet för att göra bruk av dessa hårdvaruförbättringar.

Inom projektet implementeras de föreslagna hårdvaruförändringarna i arkitektursimulatorer (t.ex. gem5), samt funktionalitet för operativsystem i Linuxkärnan. Vidare kan hårdvaruförbättringen byggas som prototyp baserad på öppna CPU-standarder (t.ex. RISC-V) och utvärderas med operativsystemet på en FPGA-enhet.

Förbättringen av det virtuella minnessystemet kommer att förbättra prestanda och energieffektivitet i nuvarande CPU:er och minnessystem, samt ge även än bättre prestanda och energieffektivitet i serversystem med ännu större, icke-flyktigt minne.

Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.

Kvalifikationskrav: Kandidater ska ha en magisterexamen i datavetenskap, civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande kunskaper i ämnen relevanta för arbetet. Excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Att doktorera kräver med nödvändighet att en lär sig nya färdigheter och förvärvar nya kunskaper. Även om kunskap om datorarkitekturer, operativsystem och hårdvarubeskrivande språk är meriterande kommer du att arbeta i en miljö där du kan lära dig vad som krävs från dina handledare, kollegor, angränsande experter, etc. Därför är det viktigt att du har hög inlärningsförmåga, kan motivera dig själv och är intresserad av området och dess möjligheter – i högre grad än specifika ämneskunskaper.

Du måste dock redan vara bra på att skriva uppsats och vara en bra programmerare, då det inte finns tid att lära sig dessa färdigheter från grunden. Det är därför av stor vikt att du kan demonstrera detta i din ansökan, t.ex. genom länkar till kod, uppsatser, masteruppsats (även utkast), etc.

Utöver ovanstående ska du kunna arbeta väl tillsammans med andra såväl som självständigt, både kunna ge och ta konstruktiv kritik, samt ha en välutvecklad förmåga till kritiskt tänkande och strukturerat arbete. Dessa kompetenser är lika viktiga som de tekniska kvalifikationerna. Ytterligare detaljer finns här: http://www.it.uu.se/research/group/uart/applying_phd.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap om datorarkitekturer, operativsystem och hårdvarubeskrivande språk är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en beskrivning (max 2 sidor) av din motivation för att din ansökning, dina forskningsintressen, relevanta kvalifikationer för anställningen, samt bevis på att du är självmotiverad och kan jobba i ett team. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia av examensarbete (åtminstone ett utkast), eventuella publikationer (med beskrivning av sökandes specifika insats för varje publikation), länkar till artefakter eller kod (t.ex. GitHub eller Bitbucket) samt ev. andra relevanta dokument. Därutöver ska du tillhandahålla kontaktinformation till minst en referensperson samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande universitetlektor Chang Hyun Park, 018-471 73 63, chang.hyun.park@it.uu.se eller professor David Black-Schaffer 018-471 68 30, david.black-schaffer@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2021, UFV-PA 2021/544.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/544
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-10
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb