Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 130 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen Elektricitetslära, vid institutionen för Elektroteknik.

Projektbeskrivning: En av vår tids största utmaningar är hur framtidens energiförsörjning ska säkras på ett hållbart sätt. Havsvågor utgör en förnybar energikälla som har potential att bidra till en signifikant del av världens elproduktion utan negativ påverkan på klimat och miljö. Ingen vågkraftsteknik har dock i dagsläget nått tillräcklig prestanda och tillräckligt låga kostnader för att möjliggöra storskalig implementering runtom i världen. I detta forskningsprojekt kommer metoder att utvecklas som syftar till att öka den underhållsfria livslängden för vågkraftverkens mekaniska genomföringar och därigenom stärka de ekonomiska förutsättningarna. Projektet kommer att bedrivas i samverkan med relevanta industripartners inom den nationella värdekedjan. Projektets övergripande mål är att utveckla konkurrenskraftig teknik för elproduktion från havsvågor, och därigenom bidra till ett hållbart framtida samhälle.

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans. Doktoranden kommer att handledas av minst två handledare.

Arbetsuppgifter:

  • Doktoranden kommer att utveckla teoretiska koncept för plasmabehandlade tribologiska ytor avsedda för dynamiska tätningssystem, konstruera en testrigg för långtidstester med övervaknings- och mätsystem för experimentell verifiering av de utvecklade koncepten, samt utvärdera testprover med hjälp av mikroskopiering och diverse analysmetoder.
  • Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.
  • I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Förmåner: Som anställd vid Uppsala Universitet erbjuds du friskvård för din hälsa och en ledande forskningsmiljö, Läs mer här. Institutionen för elektroteknik erbjuder även ett lönetillägg utöver de lokala riktlinjerna för doktorander vid Uppsala universitet.

Anställningen som doktorand motsvarar fyra års heltidsstudier med möjlighet till förlängning vid särskilda skäl. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Kvalifikationskrav:

  • Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom relevant område för tjänsten, såsom teknisk fysik, elektroteknik, maskinteknik, materialteknik, eller liknande.
  • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
  • Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom god kommunikationsförmåga och analytisk förmåga. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Meriterande: Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-03-22 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erland Strömstedt, erland.stromstedt@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26 februari 2021, UFV-PA 2021/423.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-22 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/423
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-01
Sista ansökningsdag 2021-02-26

Tillbaka till lediga jobb