Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har ungefär 350 anställda och 4000 studenter per år, och erbjuder utbildning och forskning av hög internationell kvalitet inom datavetenskap och angränsande områden. Ett tydligt fokus på forskning utgör en excellent bas för grundutbildningen vid institutionen.  Vid institutionen finns ett antal interdisciplinära forskargrupper, och institutionen uppmuntrar initiativ inom lika villkor och jämställdhet. Forskningen är organiserad i fem avdelningar. För mer information, se www.it.uu.se.

avdelningen för visuell information och interaktion samlas en världsunik kombination av expertis inom datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. Bildanalysforskningen på Vi2 är inriktad mot såväl teoretisk analys och metodutveckling som tillämpningar inom främst biomedicin och handskriftsanalys. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.it.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet datoriserad bildanalys och bildbehandling omfattar utveckling och analys av metoder för att skapa och hantera bilder i digital form och utvinna information ur dessa. Målsättningen är att dessa metoder ska kunna användas för ett eller flera av följande: att kvantitativt och kvalitativt beskriva innehållet i en bild, att uppdela en bild i ingående komponenter så att dessa automatiskt kan igenkännas, beskrivas eller tolkas, att utveckla autonoma och interaktiva metoder och system för bildtagning, analys och visualisering, att synliggöra en datamängd så att den kan betraktas och tolkas, att koda bilden så att den kan lagras och överföras så effektivt som möjligt.

Forskningsprojekt: Forskningsarbetet sker i en multidisciplinär grupp med fokus på bildbehandling med tillämpningar inom neuroradiologi. Gruppen är baserad vid avdelningen för visuell information och interaktion på institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet samt med internationell anknytning.

Forskningen i projektet handlar om att utveckla och utvärdera metoder för detektion och kvantifiering i neuroradiologi. Ett övergripande mål är att tillgängliggöra avancerade bildbehandlingsmetoder för behandlingsuppföljning i neuroradiologi.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser assistans inom forskning i ovannämnda projekt.

Kvalifikationskrav: Masterexamen inom programvaruutveckling eller liknande ämne. Erfarenhet av forskning och metodutveckling inom bildbehandling i neuroimaging (hjärnavbildning).

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 12 månader.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Robin Strand, robin.strand@it.uu.se, +4618-471 3469.

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2021, UFV-PA 2021/525.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/525
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-02-25

Tillbaka till lediga jobb