Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Svenska Institutet för nordamerikastudier (SINAS) är en avdelning inom engelska institutionen. Institutets huvudsakliga syften är att bedriva och befrämja forskning och undervisning inom området nordamerikastudier, främst om USA (American studies). Vi anlägger breda humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på amerikanskt samhällsliv, historia och kultur och har en speciell forskningsprofil inriktad på relationer mellan Sverige och USA.

Institutet bedriver undervisning inom ämnesområdet på grundnivå, och anordnar föreläsningar, konferenser och seminarier i syfte att sprida kunskap och skapa intresse för området i Sverige. Dessutom utgör det ett forum för kommunikation och samverkar brett med det omgivande samhället.

Arbetsuppgifter: Huvudsakligen undervisning kurser i USA-kunskap, samt även undervisning på andra kurser inom institutionen kan förekomma. Egen forskning inom nordamerikakunskap. Speciellt ansvar för utvecklingen av SINAS verksamhetsprofil. Samverkan med det omgivande samhället. Den som erhåller anställningen förutsätts ta aktiv och regelbunden del i alla SINAS verksamheter i Uppsala.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i humaniora eller samhällsvetenskap med inriktning mot nordamerikastudier, har gått igenom högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav. En god samarbetsförmåga är ett krav.

Meriterande: Erfarenheter av tvärvetenskapligt arbete, verksamhetsutveckling inom nordamerikastudier och samverkan är meriterande. Särskild vikt tillmäts meritering som ansluter till SINAS profilområde. Dokumenterade administrativa erfarenheter såsom kurssamordning eller forskningsadministration är meriterande.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Den vetenskapliga meriteringen ska ligga inom studiet av USA.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi. Ansökan skall vara skriven på engelska eller svenska och omfatta:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter, inklusive examensbevis doktorsexamen
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t ex samarbetsförmåga

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer samt instruktioner för ansökan.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/253.

Upplysningar om anställningen lämnas av: institutionens prefekt, Ashleigh Harris, ashleigh.harris@engelska.uu.se eller SINAS föreståndare, professor Dag Blanck, dag.blanck@engelska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2021, UFV-PA 2021/253.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-03-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/253
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-18
Sista ansökningsdag 2021-04-15

Tillbaka till lediga jobb