Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö. Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Datorlingvistik, eller språkteknologi, är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som sysslar med datormodeller av naturligt språk. Forskningen drivs både av det teoretiska målet att förstå mänsklig språkanvändning och av praktiska tillämpningar såsom system för automatisk översättning, informationssökning och människa-dator-dialog. Datorlingvistikgruppen vid Uppsala universitet bedriver forskning inom ett brett fält med fokus på flerspråkiga system, framför allt maskinöversättning, och system för grammatisk analys av text, särskilt dependensbaserad parsning. Ett annat fokusområde är digital humaniora, med projekt inom igenkänning av handskriven text, historisk textprocessning och lösning av historiska chiffer.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Undervisningen omfattar i första hand kurser i språkteknologi, inklusive handledning av uppsatser, inom det internationella masterprogrammet i språkteknologi, som undervisas på engelska. Kurser med följande inriktning kan bli aktuella: allmän språkteknologi, språkteknologiska tillämpningar såsom informationssökning och maskinöversättning, maskininlärning i språkteknologi, samt programmering och matematik. Även handledning av doktorander kan förekomma. Inom forskningen förväntas innehavaren arbeta tillsammans med och förstärka den befintliga forskningsgruppen inom området och delta i externfinansierade projekt. I arbetet ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Doktorsexamen inom datorlingvistik eller annat relevant område. Främst kommer sökande I fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom datorlingvistikens centrala metoder, frågeställningar och tillämpningar, för vilka maskininlärning spelar en avgörande roll.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningsmeriter inom språkteknologi, i synnerhet med inriktning mot maskininlärning och språkteknologiska tillämpningar. Därutöver är undervisningsmeriter inom matematik och programmering meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Forskningsplan om högst 5 sidor som beskriver den forskning som den sökande avser att genomföra under anställningstiden
 • De vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas i fulltext (max 10 stycken)

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/84

För ytterligare information se Uppsala universitets anställningsordning och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fyra år. Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor (HF 4 kap 12 a §). Provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Joakim Nivre, e-post joakim.nivre@lingfil.uu.se, eller av institutionens prefekt, Hans Svensson, e-post prefekt@lingfil.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2021, UFV-PA 2021/84.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-01 eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/84
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-04
Sista ansökningsdag 2021-03-04

Tillbaka till lediga jobb