Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet UCARE (www.u-care.uu.se). Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med somatisk sjukdom hos sig själv eller närstående.

Vår grupps forskning handlar primärt om att studera välmående och mental hälsa hos patienter med olika somatiska sjukdomar samt deras närstående samt att utveckla, testa och utvärdera komplexa interventioner för dessa grupper. Vi intresserar oss även för beteenderelaterade riskfaktorer för somatisk sjukdom och för hur val av forskningsdesign påverkar rekrytering till, och följsamhet i, interventionsstudier med ett visst fokus på E-hälsa. Vi använder kvantitativ såväl som kvalitativ metodik och arbetar med feasibility-/pilot-studier, kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter, registerbaserade studier, metaanalyser samt kohortstudier. Vår breda kompetens inom forskningsmetod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Forskargruppen har utvecklat en internet-portal, U-CARE-portalen, för datainsamling och psykologiska interventioner som vi vidareutvecklar kontinuerligt.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Den person som vi söker ska i första hand arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om att testa och utvärdera ett webbaserat självhjälpsprogram med behandlarstöd för personer som upplever ängslan eller obehaglig stress efter en hjärtinfarkt med normala kranskärl, s.k. MINOCA, och Takotsubo (även kallat Broken heart syndrome). Arbetsuppgifterna inkluderar både forskaruppgifter (deltagarrekrytering, datainsamling, rapportskrivande etc.) och att vara behandlare i studien. I övrigt ska personen vi söker arbeta med andra projekt inom ramen för det som kan kallas Hjärtpsykologi och projekt som handlar om beteenderelaterade riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom. Biträdande handledning av doktorander kan bli aktuellt.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom området klinisk psykologi, hälsopsykologi, hälsovetenskap eller närliggande ämne. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Då arbetsuppgifterna även inkluderar psykologisk behandling krävs formell kompetens motsvarande steg 1 i kognitiv beteendeterapi. Dokumenterade och goda färdigheter i statistisk metod, och erfarenhet av att arbeta med statistiska program som R, Stata, SAS eller SPSS är också ett krav.

Personen som vi söker ska vara mycket motiverad och konkurrenskraftig med vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • Psykologlegitimation eller, i andra hand, annan vårdrelaterad legitimation, såsom sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut.
 • Erfarenhet av interventionsstudier, internetbaserat stöd eller behandling samt systematiska litteraturöversikter och metaanalyser.
 • Erfarenhet av att arbeta med kvantitativ såväl som kvalitativ metod samt självständigt skriva vetenskapliga artiklar.
 • Framgångsrik planering och genomförande av klinisk forskning.
 • Erfarenhet och/eller kunskap om feasibility- och pilotstudier, involvering av de forskningen berör i planering och genomförande av forskning, kontrollerade studier.
 • Erfarenhet av vård eller forskning med fokus på hjärtsjukdom eller diabetes.
 • Utmärkt förmåga att använda engelska språket i tal och skrift.
 • Publikationer i vetenskapliga tidskrifter.
 • Erfarenhet av att handleda studenter på avancerad nivå.

Ansökningsförfarande: Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

 • Ditt Curriculum Vitae.
 • Kopior på dina examensbevis.
 • Din avhandling.
 • Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (en sida).
 • Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna.
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 2 år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare och universitetslektor, docent Erik Olsson (erik. olsson@kbh.uu.se, 018-471 66 63) eller forskargruppsledare Professor Louise von Essen (louise-von.essen@kbh.uu.se, 070-425 07 14).

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2021, UFV-PA 2021/358.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/358
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-04
Sista ansökningsdag 2021-03-04

Tillbaka till lediga jobb