Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i klimatdriven artbildning till programmet för zooekologi. Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se. Inom programmet för zooekologi studerar vi ekologiska orsaker till och evolutionära konsekvenser av genetisk variation inom och mellan djurarter.

Projektbeskrivning: Vår grupp kombinerar ekologiska och genetiska studier i en naturlig hybridzon mellan svartvit- och halsbandsflugsnappare på Öland för att undersöka drivkrafter bakom artbildning. Anpassning till olika klimat kan vara en väg mot reproduktiv isolering genom genetisk oförenlighet mellan populationer. Klara bevis för att klimatdriven genetisk divergens faktiskt leder till sterila eller livsodugliga hybrider saknas. Klimatanpassning beror i stor utsträckning på evolution av samarbetande gener som både finns i cellens mitokondrier och i cellkärnan. Tillsammans bygger dessa gener de proteiner som fungerar som byggstenar i det biokemiska maskineriet som ansvarar för cellens energimetabolism. Två spännande målsättningar med det här doktorandprojektet är att identifiera specifika förändringar i den genetiska koden inom de nätverk av mitokondrie- och kärn-DNA som styr både (1) olikheter i klimatanpassningar, och (2) orsakar störd funktion hos hybrider. För att nå dessa mål kommer ekologiska studier och fältexperiment att integreras med nya tekniker för att mäta mitokondriefunktion direkt i fält. Dessutom kommer flera genomiska metoder och analyser att användas.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår att samla in data i fält (inkluderande både populationsövervakning och fältexperiment), mäta mitokondriefunktion i blodprov och göra analyser av genetiska data. Doktoranden kommer att samarbeta med ett handledarlag som har olika vetenskapliga kompetenser, ha möjlighet att bidra till detaljplaneringen av projektet och att driva publicering av resultat. Deltagande i lokala seminarieserier, avancerade relevanta kurser och internationella konferenser är också förväntat.     

Kvalifikationskrav: För att vara berättigad till tjänsten ska kandidaten ha en masterexamen (eller motsvarande) i ekologi, evolution eller närliggande fält. Kandidater måste också kunna uttrycka sig flytande i tal och skrift på engelska. När vi rankar kandidater kommer vi att lägga särskild vikt vid vetenskapliga kunskaper. I bedömningen av vetenskapliga kunskaper läggs i sin tur särskild vikt vid analytiska kunskaper och förmågan att kunna formulera skarpa hypoteser och argument. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom att kandidaten är mycket motiverad och med ett starkt generellt intresse i ekologi och evolution.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenheter av fältstudier av fåglar och/eller av bioinformatik är önskvärda men är inget krav. Tidigare praktiska erfarenheter inom forskningsprojekt och statistisk/matematisk modellering är starkt meriterande.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Anna Qvarnström, e-post anna.qvarnstrom@ebc.uu.se, telefonnummer +46 (0) 18 4671 6406.

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2021, UFV-PA 2021/344.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/344
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-03-04

Tillbaka till lediga jobb