Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper. Mer information om institutionen finns på http://kbh.uu.se/.

Vi söker en högt motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området reproduktionsbiologi för experimentella studier av virusinfektioner och graviditetskomplikationer. Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen Obstetrisk och Reproduktiv Hälsoforskning som arbetar med att förbättra kvinnors fysiska och psykiska hälsa i alla åldrar. Läs mer om oss här https://kbh.uu.se/forskning/obstetrisk-och-reproduktiv-halsoforskning/.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Detta doktorandprojekt kommer att innefatta främst experimentellt laborativt arbete. Det övergripande syftet med projektet är att studera virusinfektioners effekter på human placenta och hur dessa effekter skulle kunna påverka placentans funktion. Celler från human placenta isoleras, odlas och cellerna exponeras för virus. Effekterna studeras med ett flertal olika metoder. Bland arbetsuppgifterna ingår också hämtning av blod- och vävnadsprover från förlossningen. En mindre del av projektet bygger på data från det nystartade Graviditetsregistret vilket ger unika möjligheter att studera en rad olika riskfaktorer för graviditetskomplikationer på nationell nivå. Erfarna handledare kommer att finnas nära till hands för att vägleda dig under hela processen från planering av studier till genomförande och manusskrivande.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vi söker en person med erfarenhet inom experimentell forskning, som har ett genuint intresse av ämnet för projektet. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och vara väl organiserad. Personen bör vara mycket motiverad, noggrann, målinriktad och bra på grupparbete. Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter inom engelska är ett krav. Tidigare erfarenhet av relevant forskningsarbete är meriterande.

Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagningsbestämmelser finner du på: https://medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/hur-du-blir-doktorand/. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en meritförteckning, vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, dina kunskaper och forskningsintressen samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner. Du bör även bilägga kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av forskning inom närliggande områden.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Susanne Lager, e-post: susanne.lager@kbh.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2021, UFV-PA 2021/343.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omgående
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/343
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-29
Sista ansökningsdag 2021-02-25

Tillbaka till lediga jobb