Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har drygt 300 anställda, varav 120 seniora forskare, 110 doktorander och 30 forskargrupper. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år. För mer information, se www.it.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Med den närmande avmattningen av Moores lag och slutet av Dennards skalning har brist på enhetsskalning hos allmänna processorer motiverat behovet av icke-von Neumannarkitekturer (t.ex. hårdvaruacceleratorer, bearbetning i minnet) för att hantera framväxande 'extremt dataintensiva' arbetsbelastningar inom djupinlärning, grafanalys, databastjänster, onlinetransaktionsbehandling (OLTP) osv. Specialiserade operationer på hårdvaruacceleratorer kan utföras med flera storleksordningars ökad energieffektivit och kan betraktas som gratis. Men att ständigt flytta och placera data upp och ner i minneshierarkin för att mata de datahungriga acceleratorerna är av betydlig kostnad, vilket så småningom kan äventyra energieffektiviteten som acceleratorerna utlovar. Detta projekt syftar till att hantera utmaningen med dataförflyttning genom att flytta data mindre och på smartare sätt, dvs. infallsvinkeln kommer att utveckla ett smart och programmerbart samtrafiknätverk som undersöker dataflödesegenskaper som  förutseende och använder förutseendet för att bestämma om dataöverföring när det gäller metoder och versionering.

Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.

Kvalifikationskrav: Kandidater ska ha en magisterexamen i datavetenskap, civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande kunskaper i ämnen relevanta för arbetet.

Att doktorera kräver med nödvändighet att man lär sig nya färdigheter och förvärvar nya kunskaper. Även om kunskap om datorarkitekturer, operativsystem och hårdvarubeskrivande språk är meriterande kommer du att arbeta i en miljö där du kan lära dig vad som krävs från dina handledare, kollegor, angränsande experter, etc. Därför är det viktigt att du har hög inlärningsförmåga, kan motivera dig själv och är intresserad av området och dess möjligheter – i högre grad än specifika ämneskunskaper.

Du måste dock redan vara bra på att skriva uppsats och vara en bra programmerare, då det inte finns tid att lära sig dessa färdigheter från grunden. Det är därför av stor vikt att du kan demonstrera detta i din ansökan, t.ex. genom länkar till kod, uppsatser, masteruppsats (även utkast), etc.

Excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Utöver ovanstående ska du kunna arbeta väl tillsammans med andra såväl som självständigt, både kunna ge och ta konstruktiv kritik, samt ha en välutvecklad förmåga till kritiskt tänkande och strukturerat arbete. Dessa kompetenser är lika viktiga som de tekniska kvalifikationerna. Ytterligare detaljer finns här: http://www.it.uu.se/research/group/uart/applying_phd.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap om datorarkitekturer, operativsystem och hårdvarubeskrivande språk.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en beskrivning (max 2 sidor) av din motivation för att din ansökning, dina forskningsintressen, relevanta kvalifikationer för anställningen, samt bevis på att du är självmotiverad och kan jobba i ett team. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia av examensarbete (åtminstone ett utkast), eventuella publikationer (med beskrivning av sökandes specifika insats för varje publikation), länkar till artefakter eller kod (t.ex. GitHub eller Bitbucket) samt ev. andra relevanta dokument. Därutöver ska du tillhandahålla kontaktinformation till minst en referensperson samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Yuan Yao, yuan.yao@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26 februari 2021, UFV-PA 2021/230.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/230
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-01-25
Sista ansökningsdag 2021-02-26

Tillbaka till lediga jobb